Hvad kan vi hjælpe dig med?

Open Community 2020

Vi bidrager til at opbygge en bæredygtig fremtid i vores lokalsamfund

Vores CEO, Tony Smurfit, kommenterer, hvordan vi gør en positiv forskel i vores lokalsamfund

"I år har Covid-19 spillet en enorm rolle for vores handlinger, idet vi har opprioriteret sundhed og sikkerhed for at støtte hinanden gennem en usikker tid.

Derfor er jeg fyldt med taknemmelighed og stolthed over det engagement vores medarbejdere har vist og på trods af alle udfordringer stadig afsætter tid, kræfter og erfaring for at hjælpe deres lokalsamfund i en varig positiv retning.

Som virksomhed har vi altid haft stor fokus på at investere i projekter, der hjælper med at opbygge en bæredygtig fremtid i de lokalsamfund og lande, hvor vi driver forretning, og 2020 har ikke været anderledes.

Nedenfor ses bare et lille udvalg af de mange initiativer, der finder sted i alle de lande, hvor vi er til stede. "

 
Open Community Brochure 2020

Smurfit Kappa tror på at investere i projekter, der hjælper med at opbygge en bæredygtig fremtid i de lokalsamfund og lande, hvor vi er til stede. Se på nogle af disse initiativer i vores 'Open Community 2020' brochure

Download brochure