Hvad kan vi hjælpe dig med?

Component "Landing Page Banner" has no content

Papirbaseret emballage er et af verdens mest bæredygtige materialer: Det er genanvendeligt, fornybart og har til stadighed haft den højeste genbrugsrate i de seneste år, og selvom det ender som affald, er det stadig bionedbrydeligt.

Rent faktisk nedbrydes papir hurtigere end et blad! 

Det er der mange årsager til:

Papir er til stadighed verdens mest indsamlede og genanvendte materiale 

Da indsatsen for at reducere affaldsmængderne bliver stadigt større, bliver det mere og mere vigtigt, at papiret er let at genbruge.  Genbrugs- og indsamlingsraten for papir og pap er den højeste inden for alle emballagematerialer med hhv. 83 % og 92,5 %. (Eurostat 2016)

Hos Smurfit Kappa bidrager vi til en verden uden affald ved at støtte cirkularitetskonceptet.  Vi indsamler brugt emballage og genbruger mere end 90 % af dette materiale i vores lukkede kredsløbsmodel.

Papir beskytter flere ressourcer, end det bruger

Emballage er vigtig for at minimere skader på produkter og forlænge deres levetid.   Gennemsnitligt ti gange flere ressourcer – materialer, energi og vand – investeres i produkter sammenlignet med de ressourcer, der bruges til at fremstille den emballage, der bruges til at beskytte dem.  Uden emballagen vil mange af de fremstillede produkter eller fødevarer blive ødelagt, inden de når frem til forbrugeren.  

Papiremballage støtter sunde skove

Der er alvorligt pres på de naturlige skove i verden på grund af landbrug, ikke bæredygtig skovhugst, minedrift, infrastrukturprojekter og flere og mere omfattende brande (WWF 2015).  Da udbuddet efter papirbaseret emballage stiger, er det nødvendigt med bæredygtig styring af skovene.

Hos Smurfit Kappa styrer vi vores skovbedrifter på basis af tre bæredygtige udviklingsprincipper: fremme af økonomisk vækst, ansvarlig brug af naturlige ressourcer og skabelse af social lighed de steder, hvor vores plantager og skove ligger. Vi har certificeret alle vores plantager og skovbedrifter iht. FSC® og/eller PEFC™, hvor det er praktisk.

 

Component "Download Teasers" has no content

Kontakt os i dag

Jeg bekræfter, at jeg har læst og accepterer indholdet af vores disclaimer . Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål ved at kontakte os.