Hvad kan vi hjælpe dig med?

Better Planet Packaging

Better Planet Packaging

Et initiativ, hvor emballage nytænktes ind i en bæredygtig verden.

Se filmen

Samarbejde, innovation og substitution er fokusområder i vores nye initiativ, der har til formål at føre os mod en bæredygtig fremtid.

Emballage spiller en værdifuld, bæredygtig rolle, når det drejer sig om at undgå affald, og med vores initiativ vil vi bruge vores styrke inden for innovation til at udvikle nye produkter, samarbejde med nye og eksisterende partnere og udføre forskning for at tage fat på den udfordring, som emballageaffald udgør.

Vores tilgang

Derfor skal du have bæredygtig emballage på din dagsorden

75% af forbrugerne foretrækker papirbaseret emballage frem for plastik 

 

Forbrugernes efterspørgsel efter handling inden for affaldsreduktion har sat fokus på bæredygtighed inden for brandstrategi, statens politik og lovgivning.  Læs her, hvordan vi hjælper detailhandlere og kunder til at forbedre bæredygtigheden og øge brandets værdi.  

Læs mere

86% af forbrugerne foretrækker kassefyld og indlæg i genbrugelige materialer, der let kan bortskaffes.

 

Producenterne oplever et stadigt stigende pres for at levere bæredygtige emballageløsninger til en hurtigt skiftende forsyningskæde. Læs mere om, hvordan vi samarbejder med kunderne og bruger innovation til at skabe bæredygtige emballageløsninger til forskellige distributionskanaler.

Læs mere

Vidste du, at papir nedbrydes hurtigere end et æbleskrog?

 

Papir er 100 % fornybart og bionedbrydeligt og har de højeste indsamlings- og genbrugsrater.  

Læs mere om, hvorfor papirbaseret emballage er den foretrukne bæredygtige emballage.

Overvej lige - hvis vi nu gentænker, hvordan bæredygtig emballage skal designes
 • Materialer

  Genindvundet eller genanvendt materiale skal bruges, når det er muligt. Hvis nogle anvendelser kræver nye materialer, skal de komme fra fornybare ressourcer, der ikke bruges til fødevarer.
 • Produktion

  Emballagen produceres med det laveste fodaftryk, hvad angår CO2, affald og vand. Produktionen foregår socialt og etisk ansvarligt.
 • Forsyningskæde

  Emballagen skal designes, så den kun pakker og beskytter produktet i hele forsyningskæden. Enhver anden funktionalitet (som f.eks. marketing) skal tilføjes, så den påvirker miljøaftrykket minimalt.
 • Ved levetidens ophør

  Bæredygtig emballage må ikke skade kloden, når levetiden ophører. Bæredygtig emballage skal indsamles og genindvindes. Hvis emballagen bliver til affald, må den ikke have negativ påvirkning på miljøet, når levetiden ophører.

Kontakt os i dag

Jeg bekræfter, at jeg har læst og accepterer indholdet af vores disclaimer . Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål ved at kontakte os.