[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Vores tilgang til bæredygtighed

 

Som en af verdens største producenter af papirbaseret emballage hjælper vores cirkulære forretningsmodel til at integrere bæredygtighed i alle fibre.

Med vores brede tilstedeværelse i 36 lande, vores 350 fabrikker og 46.000 medarbejdere i Europa og Nord-, Central- og Sydamerika påvirker Smurfit Kappa hele værdikæden inden for emballerede varer. Det er vores mål at skabe en positiv ændring på alle planer: fra bæredygtigt indkøb af de vigtige råmaterialer til minimering af aktiviteternes påvirkning og reduktion af vores kunders og forbrugeres miljøaftryk. 

Et skift i den globale økonomi fra lineære til cirkulære flow er nøglen til at klare udfordringerne i forbindelse med bæredygtighed. Ændringen vil medføre en lang række nye muligheder inden for materialeudnyttelse, social rummelighed og kreativ tilgang til produkter og ydelser. 
For Smurfit Kappa giver cirkularitet ganske enkelt god mening, når der drejer sig om forretning: Vi erstatter de naturlige ressourcer, vi har brug for, bruger 75 % genbrugsfibre i vores produkter og genbruger materialer, når det er muligt. Vi undersøger fortsat nye muligheder for materialeudnyttelse, innovation og genbrug, og det er vores ambition at bevare den førende rolle, efterhånden som den cirkulære økonomi vinder indpas. 

Hvis vi arbejder hen mod global bæredygtighed, skaber det nye forretningsmuligheder og dermed innovation. Samtidig kræver det, at alle dele af samfundet sætter sig fælles mål. FN's Sustainable Development Goals (SDGs) tilbyder begge dele, og Smurfit Kappa vil påtage sig sin del af arbejdet med at føre dem ud i livet.