[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Inklusion og forskellighed

Inclusion & Diversity

Hos Smurfit Kappa fremmer vi alle former for forskelligheder på alle niveauer i organisationen.

Vi ved at forskellighed er det eneste vi har til fælles. Vi har i en lang periode anskuet inklusion og forskellighed på en hel ny måde og lyttet opmærksomt til vores medarbejdere. En række fokusgrupper bestående af medarbejdere fra forskellige afdelinger blev sammensat og møder med disse grupper blev afholdt for at forstå, hvad der gør et miljø til virkelig inkluderende. 

Tusindvis af tilbagemeldinger fra fokusgrupperne blev startskuddet til vores EveryOne inklusions- og forskellighedsprogram. EveryOne betyder os alle – alle personer i Smurfit Kappa som har noget unikt at give og et skjult talent, der ikke er opdaget endnu. EveryOne sigter efter at sikre at vi alle føler os hjulpet, accepteret og respekteret i vores daglige arbejde. 

Vi mener, at vi skal hylde denne forskellighed – vores forskellige kulturer, forskellige baggrunde og forskellige måder at se på verden. EveryOne henstiller til, at vi alle respekterer, hjælper og accepterer hinanden – at vi udfordrer vores antagelser og har et åbent sind hver dag. 

Forskellighed er nu integreret i virksomhedens ‘Open Leadership’ model som en af de ni lederkompetencer: ‘Open up and make the most of diversity’. Vores ledere sætter pris på forskellighed og bruger de nye og anderledes ideer, der kommer fra et forskelligartet team.

Via virksomhedens medarbejdertilfredshedsundersøgelse, MyVoice, kan vi overvåge vores 46.000 medarbejderes opfattelse af forskellighed og inklusion med de specifikke spørgsmål om netop dette emne.

Hos Smurfit Kappa tager vi fat på alle almindelige emner angående forskellighed med særlig fokus på kønsforskelle. Vi ønsker en ligelig kønsfordeling i vores programmer for studerende og har mindst 30 % kvinder på listen over eksterne kandidater til ledige lederstillinger.

Vi har undersøgt områder og roller, hvor fastholdelse og fremme af kvinder har det største potentiale. Vi har også fremmet kvindernes deltagelse i vores uddannelsesprogrammer for ledere – i f.eks. vores Graduate Programme deltager ca. 50 % kvinder, og i Advanced Management Development programmet, har der været en stabil deltagelse fra kvindernes side på 30 % siden 2015. Vi er også ekstra opmærksomme på kvindelige ledere med et højt potentiale, når vi gennemgår vores planer for genbesættelse af stillinger.