Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Udržitelnost redefinuje dobré podnikání

Udržitelné obaly mají moc změnit způsob, jakým společnosti a spotřebitelé myslí a chovají se.

Zatímco se spotřebitelé vyhýbají plastům na jedno použití a organizace hledají způsoby, jak se stát ekologičtějšími, mohou být obaly další velkou příležitostí pro globální udržitelnost?

Krásné, praktické, ekonomické nebo všechny tyto tři aspekty dohromady. Obaly měly vždy za úkol prezentovat výrobek tím nejlepším způsobem. Nyní do hry vstoupilo nové přídavné jméno: obaly by měly být udržitelné. Planeta to potřebuje a zákazníci to chtějí – například nedávno jsme byli svědky dramatických změn, pokud jde o postoj k lahvím na vodu a plastovým sáčkům.   

Materiály používané k balení výrobků jsou jedním z nejviditelnějších symbolů udržitelnosti. Zákazníci si toho všimnou a na prvním dojmu záleží. Podle nového výzkumu zadaného Smurfit Kappa a provedeného společností Longitude si v posledních šesti měsících více než polovina zákazníků (55%) zakoupila daný výrobek konkrétně proto, že měl opakovaně použitelný nebo biologicky rozložitelný obal.  

Značky vědí, že obaly mají hluboký dopad na životní prostředí a na rozhodování o nákupu. Společnost Nestlé například vytvořila svůj vlastní Institute of Packaging Sciences (Ústav obalových věd) a zřídila podnikový fond pro rozvoj udržitelných obalů, který se zaměřuje na nové obalové materiály pro potravinářské účely, nové systémy bezpečného dodávání potravin, nové technologie nakládání s odpady a budování kapacit pro sběr odpadu. 

„Využíváme své vědecké poznatky v oblasti potravin a přenášíme je do navrhování obalů,“ říká Véronique Cremades-Mathis, globální vedoucí pro udržitelné obaly ve společnosti Nestlé. „Chceme i nadále chránit své výrobky, zajistit bezpečnost a kvalitu a zároveň chceme pochopit interakci mezi výrobkem a novými materiály. Tato skutečnost nás přivádí k novým řešením, která naplňují naše ambice v oblasti recyklovatelnosti.“ 

Nestlé Institute of Packaging Sciences, který byl slavnostně otevřen v září 2019, zaměstnává 50 lidí a spolupracuje s partnery z akademické sféry, dodavateli a začínajícími podniky na vytvoření silného komunikačního kanálu pro udržitelná obalová řešení, pokud jde o výrobky Nestlé, a to napříč různými podniky a trhy. Jako příklad můžeme uvést nový recyklovatelný papírový obal pro kakaový prášek Nesquik All Natural a tyčinky YES, který vznikl za dobu kratší než 12 měsíců . 

Reakce dodavatelského řetězce   

Udržitelnost a inovace jsou přirozenými spojenci. Výzkum odhalil skutečnost, že v přibližně jedné třetině společností je udržitelnost motivací k veškerému výzkumu a vývoji (37%) a vývoji nových produktů (33%). 

Pokud jde o globálního dodavatele udržitelných obalových řešení, společnost Smurfit Kappa, tato vazba mezi inovacemi a udržitelností se může promítnout do celého dodavatelského řetězce. „Chceme vyrábět obaly, které pomáhají výrobcům, maloobchodníkům – a konec konců spotřebitelům – snižovat jejich dopad na životní prostředí,“ říká Arco Berkenbosch, viceprezident společnosti pro inovace a vývoj. 

Společnost Carlsberg mezitím usnadnila svým manažerům proces porovnávání emisí uhlíku jednoho typu obalů s jiným. „Možnost měřit, co nejvíce to jde, je důležitá pro informování o správných rozhodnutích“ říká Simon Boas Hoffmeyer, hlavní ředitel pro udržitelnost a komunikaci v Carlsberg Group. 

Přechod k tomuto druhu kontroly není žádným překvapením, když společnosti investují značné prostředky do recyklovaných a biologicky rozložitelných obalových materiálů. Zavádění udržitelných postupů v této oblasti však není jednoduché.   

„Požadavky na rychlost vývoje a implementace nebyly nikdy tak vysoké jako dnes,“ říká Berkenbosch. „Pokud jde o obaly, každá zúčastněná strana má svůj názor nebo směrnice nebo přání. Ale pevně věřím v inovační technologie. Pokud bude vyvinut dostatečně silný tlak, přijdeme s nápadem, který nám pomůže tento problém vyřešit.“ 

Pro Berkenbosche to znamená zaměřit se na tři časové horizonty: krátkodobá pozornost věnovaná inovaci designu, střednědobý důraz na automatizaci a dodavatelský řetězec a dlouhodobý výhled v oblasti vývoje funkčních vylepšení papíru.  

Kolektivní snaha  

Pokrok na všech třech frontách bude spočívat ve vzdělávání. Například pilotní projekt společnosti Nestlé realizovaný ve Švýcarsku, kdy si spotřebitelé přinesli vlastní nádobu na nákup krmiva pro domácí zvířata nebo kávy z výdejního automatu, ukazuje, jak by kolektivní odpovědnost mohla vést ke skutečné změně.  

„Snažili jsme se vysvětlit, jak to funguje, protože jsme měli jsme spoustu spotřebitelů starších 60 let, ale nebylo to nutné. Říkali nám: ‚Vím, jak to funguje, dělával jsem to jako dítě‘,“ říká Cremades-Mathis. „Je dobré mít na paměti, že někteří lidé pocházejí z doby, kdy ještě neexistovaly žádné obaly. Pokud jde o ostatní, musíme se ptát, jak jim předáváme znalosti, abychom jim umožnili lepší výběr, lepší rozhodování a přemýšlení jiným způsobem o jejich spotřebních vzorcích.“  

KOMPLETNÍ ZPRÁVU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Zpráva o samostatném výzkumu

Smurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti. Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

ZÍSKEJTE SVOU KOPII IHNED

 

Sustainability Survey CZ