Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Udržitelnost redefinuje dobré podnikání

Udržitelnost je hnacím motorem inovace a obchodního růstu

Nový výzkum ukazuje, že udržitelnost je hnací silou inovací, mění dynamiku zákazníka a posouvá kulturu na pracovišti, protože společnosti přestávají brát ESG na lehkou váhu. Aby si podniky osvojily udržitelnost, musí vymyslet, jak splnit a překonat stále rostoucí očekávání zákazníků, a zároveň prokázat, že udržitelnost může být zisková.  

Jazyk je příliš pomalý na to, aby udržel krok s varováními klimatologů. Například termíny „klimatická krize“ a „klimatická nouzová situace“ jsou v dnešní mluvě relativními nováčky. Ale teď jsou tady a jejich význam je jasný: výzvy, kterým čelíme, jsou naléhavé. Zpoždění si už nemůžeme dovolit.  

Podle nového výzkumu, který si objednala Smurfit Kappa a realizovala společnost Longitude, většina společností bere tento posun vážně. Přibližně tři čtvrtiny (72%) společností považují udržitelné postupy za trvalý trend a 83% popisuje udržitelnost jako příležitost, kterou je třeba využít.  

Udržitelnost tady zůstane. Co to pro společnosti znamená? Jednak to, že přepisuje pravidla pro správné podnikání.

Z hlediska inovace může být udržitelnost prospěšná pro všechny strany.  

Mnoho inovativních podniků využívá udržitelnost jako svou konkurenční výhodu. V přibližně jedné třetině společností je udržitelnost motivací k veškerému výzkumu a vývoji (37%) a vývoji nových produktů (33%).  

„Udržitelnost je matkou všech narušení,“ říká Ioannis Ioannou, docent strategie a podnikání, London Business School. Podniky hrají rozhodující úlohu při využívání tohoto narušení a provádění změn.  

Je pravděpodobné, že své inovační úsilí zaměří na obaly a snižování množství odpadu, přičemž 68% podniků uvádí obalové materiály jako svou největší výzvu v oblasti udržitelnosti, poté následuje sběr a recyklace (59%). Zlepšení této situace není jen o dobrém PR – některé podniky očekávají, že jim to ušetří peníze. Téměř polovina (46%) tvrdí, že úspory nákladů vyplývající ze snahy o snižování množství odpadu jsou nejočekávanějším přínosem jejich udržitelných postupů.  

„V mnoha případech jdou udržitelnost a ekonomický přínos ruku v ruce,“ říká Steven Stoffer, viceprezident pro udržitelnost a rozvoj, Smurfit Kappa. 

Uvědomělí spotřebitelé očekávají pomocnou ruku

Očekávání spotřebitelů ohledně udržitelnosti mění nesmírně rychle dynamiku značka-zákazník. Osmdesát osm procent organizací je přesvědčeno, že spotřebitelé od nich očekávají, že budou mít jasné udržitelné postupy, a 78% tvrdí, že jejich zákazníci u nich hledají pokyny pro přijímání udržitelnějších postupů.s.

Spotřebitelé to podporují. Většina (61%) očekává, že značky, od kterých nakupují, budou mít jasné udržitelné postupy, a obrací se na firmy proto, aby jim ukázaly cestu: asi třetina tvrdí, že maloobchodníci by měli zajistit informovanost kupujících o faktorech udržitelnosti v místě nákupu, a podobné procento přisuzuje tuto odpovědnost značkám. 

Značky musí toto poselství objasnit 

Tato očekávání vycházejí z frustrace: pokud jde o zákazníky, podniky je nesměrují k udržitelným výrobkům, což je špatně.  

55% spotřebitelů uvedlo, že v posledních šesti měsících zakoupilo výrobek konkrétně proto, že měl opakovaně použitelný nebo biologicky rozložitelný obal, a podobné procento zaplatilo více za výrobek nebo službu, které pocházely z trvale udržitelného zdroje. Nicméně falešné ekologické balamucení a špatná komunikace přináší do této problematiky zmatek – možná bychom rádi utratili své peníze uvědomělým způsobem, ale pro 69% z nás je těžké zjistit, které značky jsou skutečně udržitelné.   

Některé značky se s touto výzvou snaží vyrovnat. Společnost Nestlé například vytvořila svůj vlastní Institute of Packaging Sciences (Ústav obalových věd) a zřídila podnikový fond pro rozvoj udržitelných obalů, který se zaměřuje na nové obalové materiály pro potravinářské účely, nové systémy bezpečného dodávání potravin, nové technologie nakládání s odpady a budování kapacit pro sběr odpadu. „Využíváme své vědecké poznatky v oblasti potravin a přenášíme je do navrhování obalů,“ říká Véronique Cremades-Mathis, globální vedoucí pro udržitelné obaly ve společnosti Nestlé. 

Strategie udržitelného rozvoje by měly posílit kulturu

Mileniálové a Generace Z, věkové skupiny nejvíce zaměřené na udržitelnost, mají na pracovišti rostoucí vliv. Údaje ESG jsou nyní obchodním pravidlem: pokud tito vysoce mobilní členové pracovní síly necítí, že jejich zaměstnavatelé sdílejí stejné hodnoty, odejdou do organizací, u kterých tomu tak je..

Podniky jsou si vědomy tohoto hazardování s talenty a vidí výhody ve vytváření strategií udržitelného rozvoje: 77% organizací uvádí, že jejich strategie udržitelného rozvoje má pozitivní dopad na zapojení a udržení zaměstnanců.  

Měření znamená úspěch nebo fiasko

Strategie udržitelného rozvoje se stávají normou, ale jak podniky prokážou, že tyto strategie fungují a tvoří hodnotu? Záleží na efektivním měření a podniky, které se zúčastnily výzkumu, tvrdí, že se potýkají s obtížemi. Méně než polovina tvrdí, že má schopnost propojit udržitelnost s finanční výkonností, a pouze 18% v současné době měří výkonnost udržitelnosti na základě své strategie.  

Tyto překážky nejsou pro podniky jen nepříjemností – v některých případech docela zmařily jejich snahy o udržitelnost. Pro 42% podniků jsou potíže s vyčíslením výkonnosti jejich udržitelnosti největší překážkou při zavádění udržitelných postupů, což je problém, který je umocněn změnou příběhu o globální udržitelnosti.  

„Udržitelnost je nyní frází, která může znamenat všechno a nic,“ říká Simon Boas Hoffmeyer, hlavní ředitel pro udržitelnost a komunikaci v Carlsberg Group. „Musíme vytvořit rovné podmínky a konzistentní metodologii pro měření dopadu emisí uhlíku na naše výrobky.“

KOMPLETNÍ ZPRÁVU SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE

 
Zpráva o samostatném výzkumu

Smurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti. Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

ZÍSKEJTE SVOU KOPII IHNED

 

Sustainability Survey CZ