Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Udržitelnost přepisuje inovační agendu

Udržitelnost a inovace: Dvě strany téže mince

Ioannis Ioannou, docent strategie a podnikání, London Business School, o rušivé síle ESG (environmentální, sociální a správní záležitosti) a o tom, jak udržitelnost může být jejím hnacím motorem, aniž by potlačovala zavádění inovací.  

Proč udržitelnost dosáhla inflexního bodu?   

Podívejte se na to, co se děje na Harvardu. Studenti požadují, aby Harvardský dárcovský fond přestal používat fosilní paliva. Nebo se podívejte na členy hnutí Extinction Rebellion nebo na Gretu Thunbergovou a její Fridays for Future. Lidé si uvědomují, že pojem „klimatická krize“ není přehnaný.   

To se odráží v podnikání. Mluvíme o podnikové kultuře, které musí sloužit danému účelu. V ideálním případě bude mít tento účel co do činění s pozitivním sociálním dopadem. Společnosti čelí zvýšenému riziku ohrožení své reputace, protože je spotřebitelé a společnost obecně považují za odpovědné.   

Toto je hlavní posun. Ale jedná se o příležitost nebo výzvu? 

Udržitelnost je matkou všech narušení. Máme sklon přemýšlet o narušení v souvislosti s technologiemi, jako jsou umělá inteligence a veledata, ale musíme pochopit, že environmentální a sociální otázky jsou oblasti, v nichž se podniky tradičně neangažují tak, jak by měly; postrádají zkušenosti, znalosti a dovednosti, které by jim pomohly řešit tyto problémy, jež se na ně valí nesmírně rychle. Existuje tedy značný prostor pro narušení.  

Ale byli jsme svědky toho, jak společnosti získávají konkurenční výhodu díky skutečnosti, že na ESG pohlížejí jako na příležitost. Mohou si vybudovat silné postavení a znesnadnit konkurenci jejich snahu je napodobovat.  

A co společnosti, které neberou udržitelnost vážně?  

U všech narušení je situace podobná, proto by mě nepřekvapilo, kdybychom zaznamenali řadu společností, které nebudou schopny provést transformaci. Koneckonců ‚hřbitov firem‘ je plný značek, které byly kdysi legendární.   ;

Záleží na společnostech, aby si uvědomily, že dochází k dlouhodobému strukturálnímu posunu, a začaly se správně investovat; jsou to ty, které budou mít z dlouhodobého hlediska lepší pozici.   

Na co se musí společnosti připravit, když dojde k tomuto posunu? A jak budou muset stanovit priority ohledně udržitelnosti?  

Je důležité změnit způsob myšlení a přestat brát udržitelnost jako náklad. Měli bychom na ni pohlížet jako na investici. Pokud je tedy životní prostředí ústřední zúčastněnou stranou vašeho obchodního modelu, potom finanční prostředky, které na něj použijete, nebudou náklady – bude se jednat o investice. Vy jako společnost chápete, proč je tato zúčastněná strana pro váš obchodní model ústřední a jakým způsobem vytváříte hodnotu pro společnost a pro tuto zúčastněnou stranu.  

Druhou věcí hodnou poznamenání je skutečnost, že, pokud jde o udržitelnost, směřujeme k závazným opatřením. Na úrovni EU vedeme velmi podnětné diskuse o tom, co je významné v souvislosti s ESG, jak se různé problémy projevují napříč průmyslovými odvětvími a jak posunout konverzaci dál ještě rychleji.   

Nepřekvapilo by mě, kdybychom se v blízké budoucnosti dočkali okamžiku, kdy bude zveřejňování údajů ESG povinné a kontrolované. Toto je určitě směr, kterým jsme se vydali.   

Existuje rozpor mezi vytvářením udržitelných výrobků a vytvářením vynikajících výrobků? 

Na udržitelnost bychom neměli nahlížet izolovaně. Vezměte si například společnost Tesla. Lidé nekupují automobily Tesla jen proto, že se jedná o elektromobily. Kupují je, protože to jsou podstatně lepší auta.  

Nejlepší společnosti – včetně společnosti Tesla – využívají požadavky na udržitelnost maximálním možným způsobem. Namísto toho, aby je považovali za překážku, využívají je jako příležitost k inovacím a zároveň k posílení zákaznické zkušenosti. Jinými slovy, jedná se o výrobky, které jsou funkční, kvalitnější a navíc udržitelné. Tímto způsobem se vytváří nejlepší výrobky.   

Udržitelnost a inovace se tedy vzájemně doplňují – nejsou v rozporu?  

Není dobré rozdělovat inovační strategii a strategii udržitelnosti. Pokud to provedete správným způsobem, bude se jednat o dvě strany stejné ‚strategické mince‘.   

Společnosti, které přežijí narušení, ho přežijí proto, že ho považují spíše za výzvu k přizpůsobení než za dočasný problém. Pokud se přizpůsobí správně, zjistí, že existuje celá řada zákazníků připravených ‚volit svými peněženkami‘.  

KOMPLETNÍ ZPRÁVU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Free Research Report

SSmurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti. Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

Získejte svou kopii ihned

 

Sustainability Survey CZ