Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Udržitelnost přetváří budoucí postupy

Společnost Procter & Gamble usiluje o 100% recyklovatelná balení do roku 2030

Jedna nadnárodní společnost se vydala na misi, aby nás přinutila více a lépe recyklovat.  

„Řídíme se následující otázkou: ‚Jak můžeme skutečně změnit životy spotřebitelů tam, kde je to nejdůležitější?‘,“ říká Gian De Belder, vedoucí vědecký pracovník, Procter & Gamble (P&G).  

Recyklace, díky níž se ročně sníží množství emisí CO2 o více než 700 milionů tun, je jednou z oblastí, ve kterou společnost P&G věří. A také je přesvědčena, že inovace obalů má schopnost zajistit výrazné zlepšení situace. V rámci souboru cílů v oblasti udržitelnosti, Ambition 2030, se tato nadnárodní společnost snaží dosáhnout 100% recyklovatelných nebo opakovaně použitelných obalů a zároveň snížit používání primárního plastu na bázi ropy v obalech na polovinu – to vše do roku 2030. . 

Takováto transformace není snadná: obal musí být především funkční. „Pokaždé, když navrhujeme obal, je naším záměrem použít minimální nutné množství materiálu,“ říká De Belder. „Stále však musíme zajistit, aby byl obal vhodný pro daný účel a potěšil spotřebitele.“  

Pokud P&G dokáže tyto požadavky vyvážit, zákazníci to ocení. Nový výzkum, který si objednala Smurfit Kappa a realizovala společnost Longitude, ukazuje také druhou stranu: 45% britských zákazníků odmítlo v posledních šesti měsících značky používající neudržitelné obaly.

Inteligentní obaly, inteligentní recyklace

Mnoho lidí se již rozhoduje na základě udržitelnosti. A když bude vyvíjen tlak na odpovědnou spotřebu, přidají se další. Spotřebitelům však chybí informace – nejen o tom, který obal si vybrat, ale také o tom, co dělat, když ho přestanou používat.   

Díky inovaci designu, sběru, vzdělávání a třídění, které jsou ústředním bodem programu P&G Ambition 2030, se snaží zákazníky dotlačit k větší a efektivněji recyklaci.  

Cílem je v podstatě zajistit přesné třídění recyklovaného zboží, aby se plasty mohly vrátit do kruhové ekonomiky v mnohem vyšší kvalitě pro opětovné použití. Iniciativa HolyGrail by kvůli letošnímu debutu u hlavních značek P&G (Lenor a Fairy) mohla být rozhodující. Její podstatou je natištění digitálních vodoznaků (čárových kódů „Digimarc“) na obal. Tyto kódy jsou neviditelné pro lidské oko a díky nim se obal mění na „inteligentní objekty“.  

„Spotřebitelé budou moci obal pouze naskenovat svým mobilním telefonem a okamžitě získají veškeré informace potřebné pro řádnou recyklaci obalu,“ říká De Belder. „Iniciativa HolyGrail otevírá zcela novou éru myšlení, pokud jde o třídění.“

Informování spotřebitele tímto způsobem přesouvá příběh o recyklaci z ukazování prstem ke zplnomocnění, vzdělávání a akci, vysvětluje: „Pokud jde o obaly, tato technologie jim po několika letech silné kritiky plastů přinesla několik pozitivních zpráv.“

Díky tomuto druhu inovací se akce, o kterých si recyklační průmysl myslel, že není možné provést – rozlišování mezi potravinovými a nepotravinovými obaly, zjišťování obtížně recyklovatelných obalů a obalů nejistého původu a identifikace vícevrstvých obalů -, staly realitou.  

Inovace přerostla ve spolupráci

Kromě vzdělávání o recyklaci a inovací v oblasti obalů je dalším cílem společnosti P&G vytvářet hodnoty prostřednictvím udržitelnosti. Řešením této situace je právě spolupráce napříč hodnotovými řetězci.  

P&G si přeje, aby se v další fázi projektu HolyGrail vytvořilo „mega-konsorcium“ korporací v celém hodnotovém řetězci, které bude podporovat univerzální značkování a vodoznaky za účelem lepší recyklace a většího objemu kruhové ekonomiky. HolyGrail 2.0 už čítá 160 zúčastněných stran a P&G doufá, že tím, že je přivede k jednomu stolu, rozšíří své portfolio inovací a vytvoří kritické množství.  

Začátek byl dobrý. „Dobrou zprávou je, že lidé v tuto technologii věří,“ říká De Belder. „Vidíme velký zájem o přístup založený na hodnotovém řetězci: výrobci obalů, značkové obchody, třídící střediska, producenti odpadu, vlády, Evropská komise – prostě kdekdo.“

A co je cílem? Získat vládní podporu pro tuto iniciativu ve formě bonusových systémů pro EPR (rozšířená odpovědnost výrobce) - jít naproti tomu, co De Belder popisuje jako „pobídku pro více společností, aby učinily krok vpřed“ směrem k prosazování svých udržitelných postupů.  

„Tímto způsobem zajistíme budoucnost, kdy implementace udržitelných vodoznaků nebude pro společnosti znamenat dodatečné náklady,“ říká. „Toto je určitě budoucnost.“  

KOMPLETNÍ ZPRÁVU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Zpráva o samotném výzkumu

Smurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti. Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

Získejte svou kopii ihned

 

Sustainability Survey CZ