Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Udržitelnost přetváří budoucí postupy

Jak Nestlé plánuje, aby byly všechny obaly do roku 2025 udržitelné

Véronique Cremades-Mathis, globální vedoucí pro udržitelné obaly ve společnosti Nestlé, rozebírá důvody pro udržitelnost a nové vztahy, které společnosti musí navázat se všemi zúčastněnými stranami.

Co znamená udržitelnost pro společnost Nestlé?

Transformujeme suroviny ze zemědělského světa, abychom vytvořili produkty pro spotřebitele, takže udržitelnost byla vždy zakomponovaná ve způsobu, jakým koncipujeme potraviny a nápoje, ve způsobu, jakým podnikáme – je součástí naší DNA.

Díky urychlení environmentální výzvy se udržitelnost samozřejmě dostává mnohem zřetelněji do centra naší pozornosti. Musíme být více vidět a musíme srozumitelněji formulovat svá přesvědčení a to, jak plníme své závazky. Společnost Nestlé si osvojuje princip vytváření sdílených hodnot; spolupracujeme s komunitami a pomáháme jim – tímto způsobem vnímáme svou roli.

Jak vypadá tento přístup k udržitelnosti v praxi?

Jde o propojení naší práce s podnikatelským záměrem naší společnosti. Pokud jde o jednotlivce a rodinu, podporujeme výživu a zdravější životní styl prostřednictvím praktických programů, které zvyšují úroveň znalostí spotřebitelů.

Když se podíváme na zajišťování dodávek, zavázali jsme se k transparentnosti a vysledovatelnosti v dodavatelském řetězci. Jsme si vědomi potřeby zajistit zdroje pro příští generaci – například udržitelným využíváním vody v našich továrnách.

Další položku představují obaly. Zde se nacházíme v procesu transformace, abychom do roku 2025 zajistili 100% recyklovatelnost nebo opakovanou použitelnost všech našich obalů. To znamená úpravu 5 000 výrobních linek ve více než 400 továrnách napříč všemi našimi značkami.

Jsme si rovněž vědomi naší odpovědnosti pomáhat spotřebitelům lépe se rozhodovat a lépe si vybírat – musíme začít přemýšlet jinak o jejich spotřebních vzorcích. Ať už jde o vzdělávání spotřebitelů například tím, že budou nakupovat potraviny do svých vlastních nádob, spíše než v obalech a nádobách od výrobce, nebo vzdělávání v oblasti správné likvidace obalů ve svých komunitách. Existuje tolik způsobů, jak pomoci spotřebiteli uvědomit si, že hraje podstatnou roli.

Jak interně ospravedlňujete tento druh práce? Musí vždy existovat obchodní případ?

Na tuto otázku lze ve skutečnosti odpovědět dvěma způsoby. Prvním z nich je uznat, že je nutné, aby ve 21. století byla udržitelnost součástí vašeho marketingového mixu; pokud neukážete svůj závazek k udržitelnosti, ať už jde o nádobu nebo obsah, nebudete vybráni. Je to naše provozní licence.

Druhým hlediskem je představa návratnosti investovaného kapitálu. Skutečnost je taková, že jsme vysoce závislí na nákladech na suroviny, ale jsme zvyklí snižovat zvýšené náklady v našem podnikání. Například transformace obalů je dalším cvičením v oblasti snižování nákladů.

Zmírňováním negativních dopadů současně vytváříme hodnotu pro spotřebitele. Neznamená to účtování vyšších cen; znamená to pochopení nové hodnoty pro zákazníka tím, že se vytvoří most mezi způsobem, jakým zajišťujeme suroviny, a uspokojováním potřeb zákazníka a zodpovědnou likvidací a recyklací.

Jak začnete obecněji měřit tuto návratnost a udržitelnost?

Říkáme, že co se dá změřit, jde provést. Takže pro vše, k čemu se zavazujeme, máme klíčové ukazatele výkonnosti spolu s plánem plnění tohoto závazku. Máme sledovací systém, abychom prokázali, že svá slova měníme v činy.

Naše hlášení se zaměřují na tuto myšlenku sdílené hodnoty. Vytváříme spoustu údajů o tom, co říkáme, co děláme a kde se nacházíme, a na každou novou transformaci aplikujeme stejná kritéria – například naše aktuální pozornost věnovaná obalům. Takže pokud řekneme, že budeme připraveni do roku 2025, dáme si práci s tím, abychom pochopili, co bude nutné udělat, abychom připraveni opravdu byli – abychom pochopili zdroje, které budeme potřebovat pro splnění takovéhoto slibu.

Co si akcionáři myslí o vašem zaměření na udržitelnost?

Pokud by diskuse o udržitelnosti byla určitým předělem, který by mohl vaše podnikání zhatit, nepochybně by existovaly tlaky. Nevidíme však rozpor mezi tím, když podnikáme správné kroky ohledně udržitelnosti, a dostáním svých závazků vůči našim akcionářům.

Společnost Nestlé v podstatě tímto způsobem funguje od nepaměti. Ještě před zahájením diskuse o udržitelnosti jsme zavedli velkou část našeho programu udržitelnosti. Investoři mají stále více informací a zaměřují se na udržitelnost jako součást diskuse o konečném hospodářském výsledku. Můžeme s určitostí prohlásit: „Děláme to roky.“ A je dobré o tom mluvit. Doufejme, že se to promítne do výnosů pro naše akcionáře.

KOMPLETNÍ ZPRÁVU SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE

Zpráva o samotném výzkumu

Smurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti. Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

Získejte svou kopii ihned

 

Sustainability Survey CZ