Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Udržitelnost přepisuje inovační agendu

Jak Nestlé využívá udržitelnost, aby sloužila místním komunitám

Jak globální potravinářská společnost zakomponovává udržitelnost do všech svých značek, dodavatelského řetězce a mezinárodních operací? Pokud jde o společnost Nestlé, odpověď spočívá v uznání faktu, že její podnikání by neexistovalo bez zemědělské produkce a práce komunit po celém světě.

 „V našem dodavatelském řetězci spolupracujeme přímo s více než 700 000 farmáři a s mnoha dalšími subjekty,“ říká Véronique Cremades-Mathis, globální vedoucí pro udržitelné obaly ve společnosti Nestlé. „Myšlenka být v komunitě – a pomáhat komunitě – je způsob, jakým podnikáme.  

Pokud bude společnost Nestlé schopna spotřebitelům prokázat, nakolik si cení dlouhodobou udržitelnost těchto vazeb s komunitami, přinese to své ovoce: nový výzkum zadaný Smurfit Kappa a provedený společností Longitude odhalil, že 61% spotřebitelů očekává, že značky, od kterých nakupují, budou mít jasné udržitelné postupy.   

Některé podniky to už vzaly na vědomí. Výzkum zjistil, že ‚dopad na místní komunity‘ je nyní kritickou metrikou udržitelnosti pro více než čtvrtinu společností (27%).   

Od záměru k dopadu  

Vzhledem k tomu, že se stále více spotřebitelů obrací na značky, aby převzaly vedení v oblasti udržitelnosti, podniky prozkoumaly, co mohou udělat pro optimalizaci svých postupů v environmentálních, sociálních a správních záležitostech (ESG).   

Pro společnost Nestlé to znamená podporu projektů a iniciativ, které dokládají její vlastní rétoriku, pokud jde o skutečný dopad na komunity. Dobrým příkladem je program Nestlé Healthier Kids (Zdravější děti). Jeho cílem je zvýšit znalosti v oblasti výživy a zdraví a podporovat pohybovou aktivitu žáků, rodičů a učitelů.  

Tuto celosvětovou iniciativu vytvořil tým Nestlé s více než 300 partnery a jejím úkolem je oslovit 50 milionů dětí po celém světě. „Jde o posílení postavení komunit,“ říká Cremades-Mathis. „sdílení znalostí a zajištění předávání těchto myšlenek z generace na generaci.“  

Čas na složité otázky  

Spotřebitelé očekávají, že značky rozšíří své udržitelné postupy, aby prokázaly svůj závazek k dlouhodobým cílům, z nichž bude mít prospěch jak společnost, tak i životní prostředí. A protože je podnikatelské prostředí narušeno, jak je tomu v roce 2020, platí to dnes více než kdy jindy: spotřebitelé očekávají, že značky budou jednat způsobem, který podporuje pracovní síly, zákazníky a širší společnost. Společnosti jako Nestlé si bude muset položit několik těžkých otázek ohledně toho, jakým způsobem fungují.  

V roce 2009 organizace spustila program Nestlé Cocoa Plan (Kakaový plán), jehož cílem je zajistit dlouhodobé dodávky kakaa a zlepšit životů zemědělců. Prostřednictvím této iniciativy společnost Nestlé distribuovala zemědělcům kakaové stromy s vyšší výnosností a odolností vůči chorobám a zároveň poskytla podporu a provedla školení o správných zemědělských postupech.   

Tento plán také zahrnuje úsilí o potlačení dětské práce a motivování dětí ke studiu a také certifikační systém pro udržitelně produkované kakao. A o těchto iniciativách se musí dozvědět konečný spotřebitel, říká Cremades-Mathis, která zdůrazňuje význam vysledovatelnosti a transparentnosti dodavatelského řetězce: „Jsme pyšní na zodpovědné získávání zdrojů, díky němuž podporujeme a rozvíjíme prosperitu a odolnost komunit.“   

Kompletní obal  

Společnost Nestlé také rozšířila svůj záběr, pokud jde o její snahu v oblasti udržitelnosti. Kromě zajišťování zdrojů pro své výrobky se nyní zaměřuje také na obaly. V roce 2018 společnost oznámila svůj závazek, že 100% jejích obalů bude do roku 2025 recyklovatelných nebo opakovaně použitelných.   

Výzkum provedený společností Longitude ukázal, že materiály používané v obalech jsou pro podniky největší výzvou z hlediska udržitelnosti, což je zvlášť obtížné u výrobců potravin: bezpečnost potravin nelze oddiskutovat (a je vysoce regulovaná) a výrobky s delší životností jsou důležitou součástí trhu.  

„Nejde jen o to, abychom sami udělali správnou věc – musíme také zvážit navazující dodavatelský řetězec,“ říká Cremades-Mathis. Například pilotní program společnosti Nestlé realizovaný ve Švýcarsku stimuloval spotřebitele k tomu, aby si do obchodů vzali své vlastní nádoby na výrobky, jako jsou krmivo pro domácí mazlíčky a káva z výdejního automatu, než aby si je kupovali předem zabalené nebo v plastových kelímcích.   

Rychlé směřování k významnosti  

Do výzvy společnosti Nestlé se zapojilo mnoho různých značek po celém světě: pokud jde o udržitelnost, neexistuje jedno univerzální řešení – od zajišťování dodávek až po prodej. Její reakcí je vrátit pozornost zpět ke komunitám, kterým pomáhá a na které se spoléhá.   

„Takto si udržíme významné postavení a budeme i nadále tvořit hodnoty,“ říká Cremades-Mathis. „Hluboko v sobě musíme mít respekt – k sobě, k ostatním a k naší budoucnosti.“ 

KOMPLETNÍ ZPRÁVU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Zpráva o samostatném výzkumu

Smurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti. Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

Získejte svou kopii ihned

 

Sustainability Survey CZ