Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Udržitelnost přepisuje inovační programy

Snaha společnosti Carlsberg dosáhnout čtyř nul v udržitelném podnikání

Pokud podniky začleňují udržitelnost do svých každodenních praktik, musí být schopny kvantifikovat její dopad. 

To se snadněji říká, než udělá. Nový výzkum zadaný Smurfit Kappa a provedený společností Longitude zjistil, že méně než pětina (18%) organizací měří v současné době udržitelnost. A méně než polovina tvrdí, že dovede propojit udržitelnost s finanční výkonností. 

„Udržitelnost je nyní frází, která může znamenat všechno a nic,“ říká Simon Boas Hoffmeyer, hlavní ředitel pro udržitelnost a komunikaci v Carlsberg Group. „Jsme přesvědčeni, že nejlepším začátkem je profesionalizace udržitelnosti ve vaší společnosti.“ 

Tento přístup pomohl společnosti Carlsberg vyčíslit hodnotu udržitelnosti. Tato společnost je odhodlána vyjadřovat svůj posun vpřed pomocí čísel. „To, co lze změřit, lze kontrolovat,“ říká Boas Hoffmeyer.   

Eliminujte negativa, vytvářejte pozitiva  

Prvním krokem k měření udržitelnosti, vysvětluje Boas Hoffmeyer, je zjistit, co má pro zúčastněné strany zásadní význam, stanovit si své cíle a přesně definovat, s čím se chcete měřit. 

V polovině roku 2017 zahájila společnost Carlsberg svou iniciativu Společně k nulové hodnotě (Together Towards Zero). Cílem programu udržitelnosti je dosáhnout čtyř nulových hodnot: nulové uhlíkové stopy, nulového plýtvání vodou, nulového nezodpovědného pití a kultury nulové úrazovosti.   

„Vybrali jsme si tyto oblasti zájmu,“ říká Boas Hoffmeyer, „protože věříme, že budeme schopni eliminovat největší negativa a zajistit pozitivní dopad na společnost.“  

Sládek kompletně přehodnocuje způsob, jakým se přistupuje k obalům, a jeho láhev Fiber Green je jednou z inovací. Jedná se o první „papírovou láhev“ na světě, která je vyrobena z udržitelného zdroje – dřevoviny. Tato láhev bude plně recyklovatelná.1  

„Toto je jedna z věcí, které mohou vyplynout z globálního cíle týkajícího se udržitelnosti společnosti,“ říká Simon Boas Hoffmeyer. „Povolíte uzdu fantazii a dáte svým inovátorům, marketingovým specialistům a kolegům z dodavatelského řetězce příležitost vystoupit ze současného stavu.“  

Zajistěte budoucnost  

Účelem jasně definovaných a kvantifikovatelných cílů v oblasti udržitelnosti je pomoci společnosti Carlsberg zajistit její podnikání i v budoucnosti.   

„Ve Velké Británii už nám někteří maloobchodníci začínají říkat, že nemají zájem mít na regálu výrobky s určitým typem obalů,“ říká Boas Hoffmeyer. „Díky nižším uhlíkovým emisím z našich obalů budeme v budoucnosti odolnějšími vůči zvyšování ceny uhlíku.“ 

Ale tento obrovský úkol – snížení množství uhlíkových emisí – nemůže žádný podnik zvládnout sám. Společnost Carlsberg spolupracovala se skupinou dalších evropských pivovarů na vytvoření směrnic EU týkajících se dopadu výrobků na životní prostředí. 2  

„Toto je nesmírně důležité,“ říká Boas Hoffmeyer. „Musíme vytvořit rovné podmínky a konzistentní metodologii pro měření dopadu emisí uhlíku na naše výrobky.“  

 
Zpráva o samostatném výzkumu

Smurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti. Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

ZÍSKEJTE SVOU KOPII IHNED

 

Sustainability Survey CZ