Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Udržitelnost redefinuje dobré podnikání

Jsou zákazníci ochotni platit více za udržitelné obaly?

Značky jsou posedlé svou schopností předvídat potřeby spotřebitelů, takže věda o interpretaci záměrů hraje nepostradatelnou roli. Ale pokud jde o udržitelnost, výpočty nejsou jednoznačné.

V této době uvědomělého konzumerismu by mnozí z nás mohli říct, že hledáme produkty nebo služby, které odpovídají našim postojům. Často však existuje rozdíl mezi tím, co říkáme, a tím, co jsme ochotni udělat.

„Drtivá většina spotřebitelů nechce opustit své zvyky. Nechtějí dělat kompromisy ohledně výkonnosti výrobků,” říká Loukia Tzekaki, zástupkyně ředitele pro firemní komunikaci a udržitelnost, ve společnosti Procter & Gamble (P&G), Europe. „Nechtějí měnit to, co dělají, pokud to s sebou přináší více komplikací nebo vyšší cenu.“

Nabízený přínos udržitelnosti, který s sebou nese dodatečné náklady, přitahuje pozornost pouze velmi specifického segmentu spotřebitelů.

Toto chování lze částečně vysvětlit dvěma faktory: náklady a komunikace.

Vyřazení ze hry v důsledku ceny?

Nový výzkum zadaný Smurfit Kappa a provedený společností Longitude zjistil, že téměř tři čtvrtiny (72%) podniků tvrdí, že spotřebitelé jsou ochotni platit více za značky používající udržitelné postupy. Promluvte si se zákazníky a zjistíte, že polovina (52%) z nich uvádí, že náklady jsou jejich hlavní výzvou při nákupu produktů, které jsou považovány za udržitelnější.

Může být tato nesrovnalost způsobena skutečností, že nová udržitelnost funguje jako faktor pro odlišování výrobků? Podle Arca Berkenbosche, viceprezidenta pro inovaci a vývoj ve Smurfit Kappa, udržitelnost funguje stejně jako jakýkoli jiný nový trend, než se dostane do hlavního proudu. Mnoho zákazníků to nedoceňuje – zatím.

„Otázka často zní následovně: Kolik je zákazník ochoten zaplatit za kvalitu?” říká. „Myslím, že je nutné se na udržitelnost dívat stejným způsobem – bude spojena s nabízeným přínosem.” Je to stejné jako u inovací. Ti, kteří si udržitelnost osvojí jako první, jsou ochotni zaplatit více.

„My jako společnost určujeme, co bude ‚standard‘. To by mělo platit také zde: jaké základní hodnoty udržitelnosti by podle nás měly mít výrobky nebo dodavatelské řetězce?“

Pokud k tomu nedojde u udržitelnosti a pokud nebude oceňována spotřebiteli, budou rozhodování o nákupu ovlivňovat jiné faktory. Podle průzkumu je cena nejdůležitějším faktorem spotřebitelů při nákupu zboží každodenní spotřeby (65%), následuje kvalita materiálů (62%) a pohodlí (55%). Udržitelné obaly a design výrobků obsadily se 37% čtvrté místo. A zeptejte se spotřebitelů na to, jakým způsobem platit za udržitelnost, a čtyři z deseti vám odpoví, že značky jsou odpovědné za pokrytí dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s udržitelností výrobku nebo služby.

Nedostatečná informovanost

Nedostatek informací ničemu nepomůže. Více než dvě třetiny spotřebitelů (69%) tvrdí, že je těžké zjistit, které značky zavedly udržitelné postupy. Podobný počet (62%) uvádí, že značky nebyly schopny dobře informovat o svých údajích týkajících se udržitelnosti.

Tato neschopnost informovat zákazníky o materiálech nebo dopadech na životní prostředí by mohla vycházet ze závazku, nikoli z podstaty. „Spotřebitelé nechtějí být zahrnuti přemírou informací o udržitelnosti,“ říká Tzekaki. „Potřebují ujištění, že společnosti prostě dodržují správné environmentální postupy.“

P&G se snaží vyhovět této potřebě sdílením informací na svých digitálních platformách a prostřednictvím komunikačního nástroje ve formě rozšířené reality „v jednom balíčku“, konkrétně prostřednictvím digitálních vodoznaků.

Další značky hledají způsoby, jak zvýšit transparentnost svých operací a procesů. Například nadnárodní řetězec pivovarů a hospod, BrewDog, začal ve svém výrobním procesu používat otevřené zdroje, když zákazníkům nabídl podíl ve společnosti na oplátku za použité pivní plechovky.

Tyto druhy závazků jsou velmi významné a mají potenciál utvářet rozhodování spotřebitelů. Princip „něco za něco“ v oblasti udržitelnosti však funguje obousměrně: aby se kruh mezi cenou a zásadami uzavřel, spotřebitelé budou muset přemýšlet o změně celoživotních návyků.

KOMPLETNÍ ZPRÁVU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Zpráva o samostatném výzkumu

Smurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti. Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

ZÍSKEJTE SVOU KOPII IHNED

 

Sustainability Survey CZ