Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Případová studie - Voda

 

Smurfit Kappa Piteå snížila emise COD na polovinu

Smurfit Kappa Piteå se nachází v severním Švédsku, v oblasti, která je známá díky svým bohatým vodním zdrojům. Město je situováno u ústí řeky Pite na břehu Botnického zálivu. K ochraně populárního turisty vyhledávaného souostroví, v němž působí společnost Smurfit Kappa, se velká pozornost věnuje čistírně odpadních vod (ČOV), jak říká Ingemar Lundstrom, environmentální manažer.

"Naši ČOV zlepšujeme již od roku 2013", vysvětluje Ingemar. "V minulosti náš závod překračoval limity pro emise COD. Důvodem byl nekontrolovaný, hojný růst vláknitých bakterií, což vedlo k přetížení sekundární usazovací nádrže. Pro vyřešení tohoto problému jsme provedli podrobný průzkum za pomoci interních i externích odborníků. Také jsme navštívili papírny s podobnými čistírnami odpadních vod a získali cenné informace, které bychom mohli využít pro vlastní provoz."

Akční plán
Tým v Piteå vytvořil akční plán, který obsahuje čtyři hlavní body. Prvním je zlepšit dávkování a kontrolu dusíku a fosforu pomocí online zařízení pro měření TOC (celkový organický uhlík). Druhým je zlepšení regulace kyslíku v různých aktivačních nádržích pomocí instalace automatických regulačních ventilů a online kyslíkových indikátorů. Následně se tým zaměřil na zpětnou distribuci kalu ze sekundární usazovací nádrže do jiné lépe umístěné v aktivační nádrži ČOV. Nakonec hledali způsob, jak snížit množství odpadních vod posílaných do ČOV.

Podpora ze strany orgánů
"Bylo nezbytné, aby projekt získal souhlas Tribunálu pro životní prostředí", říká Ingemar. "Obdrželi jsme čtyřleté, dočasné povolení s méně přísnými podmínkami, což nám umožňuje realizovat náš akční plán. Po čtyřech letech se musíme vrátit k podmínkám stanoveným ve starém povolení. Jakmile získáme povolení, budeme postupovat podle plánu. Stále je nutné dokončit některé testy optimalizace."

Snížení emisí COD na polovinu
Proces ČOV v Piteå je opět pod kontrolou. Dosažení dobrých vlastností kalu regulováním podílu vláknitých bakterií je klíčovým faktorem. Hodnoty emisí COD, usazených pevných látek a dusíku jsou nyní mnohem nižší než maximální hodnoty uvedené v povolení, a jsou dokonce nižší než povolené odchylky definované v nových BAT-AEL (Nejlepší dostupné techniky a Související úrovně emisí). Hodnoty fosforu se také nachází významně pod povolenými hodnotami a v rámci odchylek od hodnot uvedených v BAT-AEL. Závěrečná fáze optimalizace stále probíhá, přičemž objem emisí COV činil v letech 2013-2014 3400 tun za rok, avšak v roce 2016 se snížil na 1500 tun.