Případová studie - Odpad

Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Případová studie - Odpad

60% méně kalů posílaných na skládku v Monterrey, Mexiko

Ve významné průmyslové oblasti na severovýchodě Mexika, na úpatí pohoří Sierra Madre Oriental, provozuje Smurfit Kappa papírnu poblíž města Monterrey. Monterrey je považováno za jedno z nejrozvinutějších měst v celé zemi. Rychlý rozvoj průmyslu klade mnohem větší pozornost na problémy životního prostředí a společnost Smurfit Kappa se snaží neustále hledat způsoby, jak zlepšovat životní prostředí v oblastech, kde působí.

Ricardo García, generální ředitel papírny, vysvětluje, jak papírna nedávno zlepšila své odpadové hospodářství: "Všechno začalo jednou událostí týkající se oblasti životního prostředí, která nás inspirovala k dalšímu snížení odpadu odváženého na skládku. Stanovili jsme ji jako hlavní prioritu a zavázali jsme se, že budeme hledat účinnější způsob, jak nakládat s našimi odpady. V našem případě se odpad skládá především z kalů, a proto jsme se zabývali novými způsoby, jak zlepšit náš úsek tváření a jak zavést odvodňovací a retenční systém."

"Zjistili jsme, že primární kal vyrobený v našich čistírnách odpadních vod by mohl být také použit ve výrobním procesu, aniž by došlo k ohrožení naší efektivity. Alokovali jsme zdroje, které nám umožnily efektivnější používání chemikálií, realizaci odvodňovacího systému s tvarovacím drátem, zahájení sběru dat pro analýzu a také nám umožnily věnovat čas vývoji. Investovali jsme tři měsíce do výzkumu a plánování a další tři měsíce do zavádění nového systému."

Jaké byly největší překážky projektu? Ricardo: "Optimalizaci jsme zahájili testováním kalu z flotační nádrže. Když se podíváme zpátky, nejtěžší částí bylo nalezení jemné rovnováhy, která nám umožnila zabudovat tento kal do našeho systému, aniž bychom snížili efektivitu strojů. Abychom mohli znovu zpracovat veškerý kal z naší čistírny odpadních vod, museli jsme obrátit naše potrubí a znovu jsme nakonfigurovali naše zařízení. Kaly se nyní dostávají přímo do rozvlákňovače. Naše vytrvalost se vyplatila a podařilo se nám snížit množství odpadních kalů posílaných na skládku o 60%."