Smurfit Kappa - Odpad

Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Odpad

 

Cílem společnosti Smurfit Kappa je přispět ke světu bez odpadu a podpořit koncepci kruhovitosti.

Vzhledem k tomu, že poptávka po zboží a službách roste, efektivní využívání zdrojů a minimalizace odpadu se výrazně projevují v Agendě OSN o udržitelném rozvoji do roku 2030. Společnost Smurfit Kappa přispívá využíváním obnovitelných a recyklovaných zdrojů a efektivním využíváním energie a vodních zdrojů.

Naše výrobky jsou navrženy tak, aby zabraňovaly ztrátám a poškození spotřebního zboží, které chrání. Naše obaly jsou vyráběny efektivně a mají "správnou hmotnost", aby došlo k optimalizaci účinnosti a minimalizaci odpadu. Jsou vyrobeny ze 100% obnovitelných a recyklovatelných materiálů a obal lze recyklovat 6-8 krát. A jakmile se vlákna vyčerpají, obvykle se používají pro výrobu energie nebo v zemědělství.

Svět bez odpadu

Věříme, že kruhová ekonomika je obchodním modelem budoucnosti a že v ní hrajeme důležitou roli. Eliminace množství odpadu je pro všechny naše zúčastněné strany důležitým problémem a mnozí naši zákazníci si stanovili za cíl snížení jeho množství.

Nakonec by měl být veškerý odpad považován za surovinu a díky míře recyklace ve výši 80-90% papírová obalová řešení, která poskytujeme, tuto ambici naplňují. Chtěli bychom však uzavřít další obvody a spolupracovat se zúčastněnými stranami, jako jsou spotřebitelé a další průmyslová odvětví, s cílem obnovit a/nebo recyklovat odpadní materiály, které by jinak byly odeslány na skládku.

Náš cíl pro rok 2020 je:

  • Snížit množství odpadů zasílaných na skládku o 30% na tunu produktu vyrobeného v našich závodech ve srovnání s rokem 2013.

Ke konci roku 2016 jsme snížili objem odpadu o 13,3%.

Pohled do budoucna

Budeme aktivně spolupracovat se svými zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami, abychom dále zvyšovali míru recyklace. Naším cílem je odstranit veškerý odpad, který lze, z našeho výrobního systému a omezit posílání materiálů, které již nelze recyklovat ani obnovit, na skládku.