Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Obce

 

Aktivně podporujeme místní samosprávy prostřednictvím našich nadací Smurfit Kappa Foundations a místních podniků.

Naše investice do místních samospráv přispívají k jejich hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Cílem je vytváření dobrých životních podmínek a zlepšení prostřednictvím našeho klíčového podnikání v oblastech životně důležitých pro budoucnost, jako např. vzdělávání, generování příjmů, spolupráce a spoluúčast.

Zapojení komunit

Také bereme v úvahu obavy širších komunit na národní i mezinárodní úrovni. Zapojení komunit buduje důvěru a také slouží jako odkaz na otázky, které se nás dotýkají. Od místních generálních ředitelů se očekává, že budou naši společnost reprezentovat a hrát pozitivní roli při rozvoji komunit. Zaměřujeme se na svépomocné iniciativy, vzdělávání a zdravotní programy a přispíváme prostřednictvím finančních darů a prostřednictvím dobrovolnické činnosti ze strany našich zaměstnanců.

Nadace Smurfit Kappa Foundation

Nadace Smurfit Kappa Foundation podporuje projekty v zemích, kde působíme, se zaměřením na zdraví a výživu znevýhodněných dětí, základní péči a předškolní vzdělávání. V současné době nadace podporuje mnoho takových projektů v Salvadoru, Francii, Německu, Irsku, Mexiku, Nizozemsku, Španělsku a Velké Británii.

V roce 2017 darovala SKG, včetně nadace Smurfit Kappa Foundation, přibližně 5 milionů EUR v hotovosti a v naturáliích. Mezi příjemce patřily projekty vzdělávání dětí, zdraví a sociálního začlenění a výzkumné programy v oblastech, jako je biodiverzita.