Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Lidé

 

Oceňujeme oddanost, kterou naši lidé každý den prokazují a jejímž prostřednictvím pomáhají hrát Smurfit Kappa vedoucí úlohu v papírenském průmyslu zaměřeném na výrobu obalů

Způsob, jakým komunikujeme s lidmi, a to jak přímo, tak nepřímo, má pro náš podnik důležité důsledky. Naším cílem je vybudovat vynikající vztahy se zaměstnanci a zákazníky a získat si respekt lidí a komunit, ve kterých působíme.

Hodnoty týkající se lidí

Zavázali jsme se:

  • Stimulovat a podporovat zapojení zaměstnanců prostřednictvím pravidelných celofiremních průzkumů a následných opatření
  • Dodržovat v dobré víře „Kodex oznamovatelů“ pro hlášení jakéhokoli neetického nebo nezákonného jednání

Strategie týkající se lidí

Zavázali jsme se umožnit všem zaměstnancům dosáhnout našich obchodních cílů. My:

  • Nabízíme zaměstnancům na všech úrovních příležitost rozšířit své dovednosti a znalosti, naplnit svůj potenciál a zlepšit své kariérní vyhlídky
  • Spravedlivě kompenzujeme, pravidelně kontrolujeme výkonnost a nabízíme genderově neutrální kariérní příležitosti a platy

Bezpečnost a pohoda

Zavázali jsme se:

  • Udržovat produktivní a bezpečné pracoviště minimalizací rizik úrazů, zranění a ohrožení zdraví pro každého zaměstnance a všechny subdodavatele s cílem dosáhnout pracovního prostředí bez úrazů
  • Snížit naši Celkovou zaznamenatelnou míru nehod (TRIR) o 5% ročně. V roce 2020 jsme dosáhli celkové snížení o 29 % ve srovnání s rokem 2019

Komunity

V celé Smurfit Kappa jsme zavázali pomáhat komunitám, ve kterých působíme, a naše nadace pomáhají lidem zlepšovat jejich životy. Tam, kde je problémem koloběh chudoby a závislosti, se snažíme tento problém eliminovat posílením komunit po celém světě.

  • V roce 2020 jsme darovali 7,7 milionu Euro  na sociální projekty.