Smurfit Kappa - Lidé

Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Lidé

 

Oceňujeme oddanost, kterou naši lidé každý den prokazují a jejímž prostřednictvím pomáhají hrát Smurfit Kappa vedoucí úlohu v papírenském průmyslu zaměřeném na výrobu obalů

Způsob, jakým komunikujeme s lidmi, a to jak přímo, tak nepřímo, má pro náš podnik důležité důsledky. Naším cílem je vybudovat vynikající vztahy se zaměstnanci a zákazníky a získat si respekt lidí a komunit, ve kterých působíme.

Jedním z klíčových úkolů pro společnost Smurfit Kappa je získání správných, talentovaných lidí, aby se mohlo plánovat nástupnictví a kontinuita vedení. Abychom získali nejlepší kandidáty, musíme být inovativní, a přilákání uchazečů ženského pohlaví do našeho sektoru je obrovskou výzvou. Vytvořili jsme program na míru, pomocí něhož se pokusíme přitáhnout uchazeče z řad žen.

BOZP

Ve Smurfit Kappa je BOZP klíčovou hodnotou, nikoli pouze prioritou. Podporujeme kulturu BOZP založenou na autentičnosti, posilování pravomocí a odpovědnosti a domníváme se, že bezpečný provoz nelze oddiskutovat. Naším hlavním cílem je nulový počet nehod ve všech našich závodech po celém světě a učinit Smurfit Kappa nejbezpečnější společností v našem odvětví.

Zapojení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců je jedním z pilířů naší obchodní strategie a informace o něm získáváme díky našemu celopodnikovému průzkumu s názvem "MyVoice", které jsme zahájili v roce 2014 a jehož pokračování následovalo v roce 2017.
Během roku jsme:

  • Dosáhli našeho pětiletého cíle snížit míru četnosti nehod způsobujících časový prostoj (LTA) o 5% ročně.
  • Si stanovili nový cíl v oblasti BOZP, a to snížit celosvětově celkovou zaznamenatelnou míru nehod (TRIR) o 5% ročně od roku 2018 dále.
  • Realizovali náš druhý průzkum s názvem MyVoice týkající se zapojení zaměstnanců naší společnosti, přičemž míra odezvy činila celosvětově 84%.
  • Vyzkoušeli nový model vedení zaměřený na ženy ve vedoucích pozicích.

Pohled do budoucna

I když si TRIR (celková zaznamenatelná míra nehod) stanovujeme za cíl, budeme se i nadále zaměřovat na udržení nulového počtu smrtelných úrazů a snížení LTA (nehody způsobující časový prostoj) a budeme se snažit nabídnout všem zaměstnancům příležitost ke zlepšení jejich dovedností a znalostí.