Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Případová studie - Lesnictví

 

Důvěryhodnost prostřednictvím certifikace třetí stranou

Jednou z klíčových oblastí zájmu společnosti Smurfit Kappa je ujištění zákazníků, že vlákna používaná v našich obalových řešeních pocházejí z udržitelných zdrojů. V současné době je nejvíce důvěryhodným způsobem, jak toho dosáhnout, podílení se na správě lesů a s ní související certifikaci spotřebitelského řetězce. Certifikaci prováděnou třetími stranami bereme velmi vážně a pečlivě ji zkoumáme.

Nezávislá certifikace
Control Union Certifications je jedním z auditorských subjektů, které provádí certifikaci systémů řízení spotřebitelského řetězce Smurfit Kappa. James Schadenberg, programový manažer jejich globální sítě certifikačních odborníků a auditorů vysvětluje, co obnáší role ověřovatele třetí strany: "Naším úkolem je být nezávislou stranou, která kontroluje a ověřuje, zda daná organizace vyhovuje certifikačním standardům. Nejsme součástí provozovatele systému ani certifikovanou organizací. Naším posláním je být nestranný a dodržovat konkrétní požadavky daných standardů."

Zajištění kvality
Díky nezávislým auditům třetích stran jsou zajištěny rovné podmínky pro všechny organizace, u kterých se certifikace provádí. Jednoduše řečeno, zapojení třetí strany eliminuje možnost korupce v systému a funguje jako zajištění kvality pro všechny zúčastněné strany. Společnost Smurfit Kappa spolupracuje se společností Control Union již od roku 2008, kdy spustila program certifikace svého lesního hospodářství. Ten zahrnuje certifikaci činností prováděných společností Smurfit Kappa podle standardů FSC a PEFC v Rakousku, Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku.

Celopodnikový závazek

"Výsledky našich pravidelných auditů se v průběhu let neustále zlepšují", říká Schadenberg. "Smurfit Kappa vyniká díky technickým znalostem svých standardů a díky svému odpovídajícímu vnitřnímu pokroku. Společnost rychle přizpůsobila své systémy změnám ve standardech, čemuž napomohl velmi dobře fungující systém řízení. Smurfit Kappa se vždy snaží udávat tempo vývoje."

Pro ilustraci nejnovějšího vývoje vytvořila společnost Smurfit Kappa nástroj interního auditu, který pomáhá při realizaci návazných opatření ve všech jejích závodech. Tento nový nástroj bude přínosem také pro auditory třetích stran. "Jedná se o skvělý způsob, jak prosazovat osvědčené postupy v celé společnosti, ukázat závazek ke svým vlastním cílům a, jako v tomto případě, obecně podporovat udržitelné lesní hospodářství", uzavírá Schadenberg.