Smurfit Kappa - Lesnictví

Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Lesnictví

 

Podporujeme udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím obvyklých praktik spotřebitelského řetězce.

Naše odvětví je významným a viditelným uživatelem dřevních vláken. Jedná se o naši základní surovinu a ručíme za to, že její původ je udržitelný. Prospívá našemu podnikání a je pro naše zúčastněné strany vysoce prioritní. Opakované použití papírových vláken přispívá k udržitelnosti našich výrobků a recyklovaná vlákna tvoří 75% obsahu vláken v našich výrobcích.

Nezávislá certifikace třetí stranou je nejspolehlivějším prostředkem k podpoře udržitelného lesního hospodářství a boje proti odlesňování. Naše lesní hospodářství spravujeme na základě tří principů udržitelného rozvoje: podpora hospodářského růstu, odpovědné využívání přírodních zdrojů a podpora sociální spravedlnosti všude tam, kde se nacházejí naše plantáže a lesy. Provedli jsme certifikaci veškerých svých plantáží a lesního hospodářství podle standardů FSC a/nebo PEFC, pokud to bylo možné.

Vedení spotřebitelského řetězce

Podporujeme udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím obvyklých praktik spotřebitelského řetězce. Požadujeme certifikované dodavatelské řetězce od našich dodavatelů surovin, abychom mohli poskytnout udržitelný dodavatelský řetězec našim zákazníkům. V kombinaci s přístupem k udržitelné surovině jsme již dosáhli svého cíle (jehož dosažení bylo naplánováno na rok 2020) označovat více než 90% našich obalů za certifikovaných spotřebitelským řetězcem. Vzhledem k naší velikosti se v našem oboru jediná o výjimečnou věc.

Významným mezníkem na naší "cestě do roku 2020" bylo vytvoření systému plně certifikovaného spotřebitelského řetězce - od našich plantáží a lesních hospodářství až po označování obalových řešení dodávaných zákazníkům.

Pohled do budoucna

Naším cílem je i nadále posouvat limity svých ambicí a zajistit, aby více než 90% výrobků pro naše zákazníky bylo certifikováno spotřebitelským řetězcem. Kromě toho provedeme certifikaci nově získaných podniků, a to do dvou let od jejich akvizice, a budeme podporovat biologickou rozmanitost v našich lesních hospodářstvích.