Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Lesnictví

 

Podporujeme udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím obvyklých praktik spotřebitelského řetězce.

Naše odvětví je významným a viditelným uživatelem dřevních vláken. Jedná se o naši základní surovinu a ručíme za to, že její původ je udržitelný. Prospívá našemu podnikání a je pro naše zúčastněné strany vysoce prioritní. Opakované použití papírových vláken přispívá k udržitelnosti našich výrobků a recyklovaná vlákna tvoří 75% obsahu vláken v našich výrobcích.

Nezávislá certifikace třetí stranou je nejspolehlivějším prostředkem k podpoře udržitelného lesního hospodářství a boje proti odlesňování. Naše lesní hospodářství spravujeme na základě tří principů udržitelného rozvoje: podpora hospodářského růstu, odpovědné využívání přírodních zdrojů a podpora sociální spravedlnosti všude tam, kde se nacházejí naše plantáže a lesy. Provedli jsme certifikaci veškerých svých plantáží a lesního hospodářství podle standardů FSC a/nebo PEFC, pokud to bylo možné.

Vedení spotřebitelského řetězce

Podporujeme udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím obvyklých praktik spotřebitelského řetězce. Požadujeme certifikované dodavatelské řetězce od našich dodavatelů surovin, abychom mohli poskytnout udržitelný dodavatelský řetězec našim zákazníkům.

Naše závazky

Závazek č. 1: Všechna vyráběná a nakupovaná vlákna mají Osvědčení o shodě (CoC) podle FSC, PEFC nebo SFI (Iniciativa pro udržitelný les).
Dosažený pokrok: V roce 2020 jsme pokračovali ve výrobě a nákupu 99,8 % našich vláken v souladu se systémy řízení o původu vláken, které jsou certifikovány CoC. Takže naše odchylka je v rozpětí 1%.

Závazek č. 2: Více než 90% našich obalů je označeno CoC (Osvědčení o shodě) a jsou certifikovány podle FSC, PEFC nebo SFI.
Dosažený pokrok: V roce 2020 jsme dosáhli 93,8 %.

Závazek č. 3: Všechny výrobní závody využívají CoC standardy FSC, PEFC a/nebo SFI.
Dosažený pokrok: Každý nově získaný závod musí do dvou let od akvizice splnit podmínky certifikace systému řízení CoC.