Případová studie - Změna klimatu

 

Uzavřený obvod pro zbytkovou páru

V minulosti optimalizovala společnost Smurfit Kappa Roermond Papier v Nizozemsku energetický systém pro každý papírenský stroj. Nedávno byl zaveden integrovaný systém recyklace páry, který optimalizuje využití energie v celé papírně. Dva velké papírenské stroje dodávají zbytkovou páru do menšího papírenského stroje (PS2) díky inteligentní kombinaci trubek a řízení procesu. Při výrobě papíru se do sušicích válců přivádí pára, která vysuší papírový pás. Na druhém konci opouští zbytková pára (nebo taky prudce odpařená pára) a kondenzát sušicí válce. Dříve se zbytková pára ze dvou největších papírenských strojů používala pouze částečně. Energie ze zbytkové páry se převedla na kondenzát. PS2 (nejmenší stroj) nemá po sušení žádnou zbytkovou páru, ze stroje odchází pouze kondenzát. Veškerý kondenzát je odeslán zpět do elektrárny a přemění se opět na páru.

Procesní inženýr Wim Janssen navrhl systém recyklace zbytkové páry. Objem zbytkové páry, která opouští PS1 a PS3, je pro PS2 více než dostatečný. Výsledkem je nižší spotřeba zemního plynu v parním kotli, čímž dochází ke snižování emisí CO2 v papírně. "Zní to jednoduše, ale je nutná hloubková analýza našich procesů a jejich sofistikované řízení, aby bylo možno vytvořit systém, který také zohledňoval případné prostoje strojů, kolísání při výrobě páry v důsledku změn třídy papíru a různé druhy páry uvnitř strojů", říká manažerka pro energetiku a udržitelnost Claire Schreurs.

"Věříme, že nové nápady vychází ze spolupráce, kreativity a otevřené mysli, aby byly naše procesy viděny z nových úhlů", pokračuje. "Vždy se snažíme snižovat náklady a minimalizovat emise CO2. V důsledku vytvoření uzavřeného obvodu pro zbytkovou páru ušetříme ročně více než 1,9 milionů m3 zemního plynu a také jsme snížili uhlíkovou (CO2) stopu o více než 1600 tun ročně. Náš úspěch byl odměněn v roce 2017 Cenou za udržitelnost, když jsme získali první cenu v kategorii Zlepšování procesů na Akci inovace Smurfit Kappa."