Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Změna klimatu

 

Přestože je naše odvětví obrovským spotřebitelem energie, je také jedním z nejefektivnějších a významně a rostoucím způsobem využíváme obnovitelné zdroje energie.

Máme dobré postavení na to, abychom mohli hrát důležitou roli při omezení globálního nárůstu teploty pod dva stupně, jak bylo ujednáno v Pařížské dohodě.

Změna klimatu je výzvou, která nás stimuluje ke zlepšování návrhů výrobků, snižování uhlíkové stopy našich zákazníků, zvyšování efektivity výroby a informování o našich dlouhodobých investicích. Naše zúčastněné strany, zejména zákazníci a investoři, očekávají, že se budeme odpovědně zabývat klimatickými změnami, a požadují podrobné zprávy o našem posunu vpřed.

Snižování emisí

Pro snížení uhlíkové náročnosti používáme tříbodový přístup:

Efektivní výroba energie

  • Investování do vysoce účinných systémů kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP)
  • Zvyšování účinnosti našich stávajících kotelen

Programy na úsporu energie

  • Snížení spotřeby energie prostřednictvím výzkumu a nových technologií
  • Investování do snížení emisí CO2 z fosilních paliv

Snižování emisí uhlíku

  • Přechod na paliva s nižším obsahem CO2, jako jsou biomasa a zemní plyn

Pomocí naší sady nástrojů Paper to Box a Pack Expert spolupracujeme se zákazníky, abychom zjistili uhlíkovou stopu jejich obalů a vyvinuli inteligentní řešení, která mohou významně snížit jejich emise. Pomáháme jim eliminovat odpad z výroby, zjednodušovat nadměrně složité obaly a zvyšovat recyklaci.

Naše cíle

  • Snížení emisí CO2 o 55% oproti výchozím hodnotám z roku 2005.
  • Dosáhnout do roku 2050 alespoň „nulových čistých“ emisí.

Dosažený pokrok

  • Od roku 2005 jsme dosáhli 37,3 % snížení