Smurfit Kappa - Priority

Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Priority

 

Jsme globální společností, jejíž práce vytváří hodnoty pro naše zákazníky, zaměstnance, investory, dodavatele a obce, ve kterých působíme.

Smurfit Kappa uvádí ve své 12. Výroční zprávě o udržitelném rozvoji další posun vpřed při tvorbě hodnot prostřednictvím udržitelných obchodních praktik ve všech svých činnostech. Naprostá transparentnost je zajištěna prostřednictvím dodržování Souhrnných směrnic pro udržitelnost GRI G4.

Klíčové úspěchy v našich pěti strategických prioritách udržitelnosti uvedené ve výroční zprávě za rok 2018 zahrnují:

 Forest

  Lesnictví

   Ke konci roku 2018 bylo 88,4% našich obalů, které jsme prodávali, certifikovaných podle standardů FSC® nebo PEFC™.
   Více informací o lesnictví naleznete zde

 Climate-change-icon

  Změna klimatu

   Do konce roku 2018 se nám podařilo snížit emise fosilního CO2 z našich papíren a kartonážek o 29%, čímž jsme splnili náš cíl stanovený pro rok 2020. 
     Více informací o změně klimatu naleznete zde

 Water

  Voda

  Dosáhli jsme snížení chemické spotřeby kyslíku (COD) o 33% a vytyčili si nový cíl.
  Více informací o vodě naleznete zde

 Waste

  Odpad

  Ke konci roku 2018 jsme dosáhli kumulativního snížení odpadu uloženého na skládkách o 7,3% ve srovnání s výchozím rokem 2013, přičemž náš závazek je snížit množství tohoto odpadu do roku 2025 o 30%
  Více informací o odpadu naleznete zde

 People

  Lidé

  V roce 2018 jsme si vytyčili nový cíl v oblasti BOZP, Celkovou zaznamenatelnou míru nehod (TRIR), přičemž jsme dosáhli míry 1,01%..
  Více informací o lidech naleznete zde