Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Priority

 

Jsme globální společností, jejíž práce vytváří hodnoty pro naše zákazníky, zaměstnance, investory, dodavatele a obce, ve kterých působíme.

Smurfit Kappa uvádí ve své 13. Výroční zprávě o udržitelném rozvoji další posun vpřed při tvorbě hodnot prostřednictvím udržitelných obchodních praktik ve všech svých činnostech. Naprostá transparentnost je zajištěna prostřednictvím dodržování Souhrnných směrnic pro udržitelnost GRI G4.

Klíčové úspěchy v našich pěti strategických prioritách udržitelnosti uvedené ve výroční zprávě za rok 2019 zahrnují:

 Forest

  Lesnictví

92,1% obalových řešení se v roce 2019 prodalo jako certifikované Spotřebitelským řetězcem
   Více informací o lesnictví naleznete zde

 Climate-change-icon

  Změna klimatu

32,9% snížení intenzity emisí fosilních paliv od roku 2005
     Více informací o změně klimatu naleznete zde

 Water

  Voda

35,0% snížení chemické spotřeby kyslíku (COD) od roku 2005
  Více informací o vodě naleznete zde

 Waste

  Odpad

7,1% méně odpadu odvezeného na skládky od roku 2013
  Více informací o odpadu naleznete zde

 People

  Lidé

17,0% snížení celkové roční zaznamenatelné míry úrazovosti v roce 2019
  Více informací o lidech naleznete zde