Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Priority

 

Jsme globální společností, jejíž práce vytváří hodnoty pro naše zákazníky, zaměstnance, investory, dodavatele a obce, ve kterých působíme.

Smurfit Kappa uvádí ve své 14. Výroční zprávě o udržitelném rozvoji další posun vpřed při tvorbě hodnot prostřednictvím udržitelných obchodních praktik ve všech svých činnostech. Naprostá transparentnost je zajištěna prostřednictvím dodržování Souhrnných směrnic pro udržitelnost GRI G4.

Klíčové úspěchy v našich pěti strategických prioritách udržitelnosti uvedené ve výroční zprávě za rok 2020 zahrnují:

 Forest

  Lesnictví

93,8 % obalových řešení se v roce 2020 prodalo jako certifikované Spotřebitelským řetězcem
   Více informací o lesnictví naleznete zde

 Climate-change-icon

  Změna klimatu

37,3 % snížení intenzity emisí fosilních paliv od roku 2005
     Více informací o změně klimatu naleznete zde

 Water

  Voda

38,2 % snížení chemické spotřeby kyslíku (COD) od roku 2005
  Více informací o vodě naleznete zde

 Waste

  Odpad

23,7 % méně odpadu odvezeného na skládky od roku 2013
  Více informací o odpadu naleznete zde

 People

  Lidé

29,0 % snížení celkové roční zaznamenatelné míry úrazovosti v roce 2020
  Více informací o lidech naleznete zde