Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Politiky

 

Zavedli jsme celou řadu kodexů chování a politik, které pokrývají veliký počet oblastí týkajících se našich provozních a manažerských postupů.


Kromě toho jsme vytvořili konkrétní politiky v oblasti udržitelnosti, které jsou nedílnou součástí našeho úsilí o zlepšení naší výkonnosti.

Tyto politiky pokrývají otázky týkající se životního prostředí, sociálních otázek a udržitelného podnikání.


Životní prostředí

Sociální otázky

Udržitelné podnikání