Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Náš kruhový obchodní model

 

Náš holistický přístup začíná naším kruhovým obchodním modelem, který umožňuje obnovitelnost našich operací.

Nahrazujeme přírodní zdroje, které potřebujeme, prvotní zdroje využíváme tím nejlepším způsobem a opětovně využíváme všechno, co jde. Tento kruhový přístup zvyšuje produktivitu zdrojů a zároveň zvyšuje naši konkurenceschopnost.

Ve Smurfit Kappa začíná náš model uzavřeného obvodu u 100% obnovitelných, udržitelných, primárních surovin. Náš zavedený a integrovaný přístup k odpovědnosti výrobců a recyklaci papíru znamená, že 75% naší suroviny tvoří recyklované vlákno - více než u jakýchkoli jiných obalových materiálů.

Používáme organické vedlejší produkty, jako jsou biopaliva, a opakovaně používáme vlákna oddělená úpravou vody v našem procesu výroby papíru. Dodávky recyklovaného papíru obsahují také další materiály, jako např. kov, plast, textil, dřevo a písek, které v našich procesech nemůžeme využít. Kdykoli je to možné, spolupracujeme s místními organizacemi, abychom pro tyto materiály nalezli alternativní způsoby využití, přičemž na místní úrovni vytváříme nové obchodní příležitosti. Tento obvod také uzavíráme partnerstvím s jinými sektory. Například při výrobě papíru z panenského vlákna získáváme terpentýn a talový olej, což jsou suroviny pro chemický, zdravotnický a farmaceutický průmysl.

Při vývoji našich výrobků pracujeme na synergii v rámci celého hodnotového řetězce. Například použití jednomateriálových řešení přináší efektivitu v obalech našich zákazníků, a navíc zlepšuje recyklovatelnost obalu po jeho použití.

Lesy jsou samy o sobě uzavřeným obvodem, což je zásadní pro místní klima a vodní cykly. Pokud se v nich hospodaří udržitelným způsobem, poskytují také suroviny pro průmysl a zaměstnanost.