Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Zúčastněné strany

 

Angažovanost našich zúčastněných stran budujeme pomocí tří prvků: kruhovitost, inovace a začlenění.

Prostřednictvím angažovanosti zúčastněných stran jsme schopni prověřit způsob, jakým plníme své závazky v oblasti udržitelnosti. Náš holistický přístup k udržitelnosti zajišťuje zapojení našich zúčastněných stran. Díky průběžnému víceúrovňovému zapojení našich zákazníků, investorů, zaměstnanců, dodavatelů a dalších příslušných stran víme, které otázky jsou důležité pro naše zúčastněné strany.

Zákazníci

Naši zákazníci vyžadují obalová řešení umožňující bezpečné dodávky zboží, aniž by došlo k poškození výrobků. Náš kruhový obchodní model nám pomáhá nalézt nejlepší recyklovatelné obalové řešení pro každou situaci a současně snižovat celkový dopad na životní prostředí a zmenšovat množství odpadu. Našich 23 Experience center navrhuje řešení a přímo zpřístupňuje naše globální odborné znalosti v oblasti udržitelnosti lokálním i mezinárodním zákazníkům.

Investoři

Investoři mohou těžit z naší kruhové strategie udržitelnosti díky nižším nákladům, lepší efektivitě, nižšímu množství odpadů a zvýšeným výnosům. Náš integrovaný přístup založený na datech jim pomáhá pochopit, že udržitelná inovace přináší atraktivní návratnost investic a umožňuje nám kvantifikovat úspory a přínosy plynoucí z našich obalových inovací.

Zaměstnanci

Pomáháme zaměstnancům naplňovat jejich kariérní potenciál. V naší globální, kulturně rozmanité organizaci jsou podporováni k tomu, aby prozkoumávali nové role, odpovědnosti a lokace. Tato cirkulace talentů a nápadů pomáhá zaměstnancům předvídat měnící se požadavky trhu, podávat výjimečné výkony a dává jim svobodu inovovat a napomáhat utváření udržitelné budoucnosti.

Obce

Při poskytování podpory udržitelné společnosti se řídíme dvěma principy: pečlivým výzkumem a vytvářením řešení výhodným pro obě strany. Jejich prostřednictvím můžeme rozvíjet a podporovat místní podnikatelské ekosystémy, a naopak pozitivně ovlivňovat blahobyt našich okolních obcí. Zapojujeme lidi prostřednictvím místních iniciativ, podporujeme dobrovolnickou činnost zaměstnanců a poskytujeme přiměřené dary na dobročinné účely.

Dodavatelé

Sdílením našich vědomostí, zkušeností a odborných znalostí o udržitelnosti s našimi dodavateli se zvyšuje udržitelnost celého našeho hodnotového řetězce. Když pochopí, co si naši zákazníci přejí, pomáhá nám to identifikovat příležitosti k dalšímu zvýšení kruhovitosti a k přidávání hodnoty v obou směrech dodavatelského řetězce.