Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Řízení

 

Jsme přesvědčeni, že udržitelnost musí být obsažena v každém aspektu našeho podnikání. Náš závazek je zakořeněn od zasedací místnosti představenstva až po výrobní provoz a ve všech našich činnostech.

Představenstvo

Představenstvo má celkovou odpovědnost za zajištění toho, že budeme hrát přiměřenou roli při prosazování agendy o realistickém udržitelném rozvoji v odvětví papírových obalů. Rozvoj a provádění naší politiky v této oblasti je pod patronátem našeho generálního ředitele.

Řídící výbor SKG

Na úrovni výkonného vedení stanovuje řídící výbor SKG strategii a cíle udržitelného rozvoje a hodnotí pokrok učiněný při plnění našich závazků. Tento výbor se skládá z nejvyšších vedoucích pracovníků naší společnosti, včetně dvou výkonných ředitelů (generální ředitel SKG a finanční ředitel SKG), vedení z každé divize a vedoucích pracovníků z ústředí SKG.

Pracovní skupina pro udržitelnost

Řídící výbor SKG podporuje Pracovní skupina pro udržitelnost, která se sestává z klíčových zástupců z každé hlavní provozní divize v Evropě a v Severní a Jižní Americe a také z našeho ústředí. Úkolem SKG je sledovat dosažení cílů v celé řadě ukazatelů udržitelnosti a podporovat tématiku udržitelného zlepšování při našem kontaktu se zákazníky, dodavateli a životním prostředím obecně. Pracovní skupina je také odpovědná za přípravu naší výroční zprávy o udržitelném rozvoji.