Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Náš přístup

 

Jako lídr v oblasti udržitelných obalů cítíme odpovědnost za přijetí výzvy k vytvoření ještě udržitelnějších obalových řešení.

Chápeme, že obal je hlavním přispěvatelem k problémům, pokud jde o odpadky na zeměkouli, avšak obal také ušetří desetkrát více zdrojů (materiál, voda, energie) než používá, takže pomáhá utvářet udržitelné dodavatelské řetězce.

Obaly hrají neocenitelnou a udržitelnou roli při zápase s odpady a díky naší mnohostranné iniciativě využíváme své silné stránky v oblasti inovace designu za účelem vývoje nových výrobků, spolupráce s novými i stávajícími partnery a výzkumu, při němž hledáme řešení problémů, které způsobují odpady. Během této cesty se budeme snažit snížit množství odpadu zlepšením recyklace, obnovitelnosti a biologické rozložitelnosti.

Iniciativa Smurfit Kappa s názvem "Better Planet Packaging" (Obaly pro lepší planetu) nám umožní posoudit a znovu představit obaly, které potřebujeme pro udržitelný svět.

Vytvoření udržitelnějších obalů je cesta. Začněme spolu.

Proč Smurfit Kappa?

Data

Data

Použití nejmodernější analýzy dat za účelem vytvoření řešení založených na reálných poznatcích.
Creativity

Kreativita

Neustálé posouvání hranic technické úrovně a designu obalů.
Experience

Zkušenosti

Díky našim bohatým znalostem a zkušenostem vytváříme skutečná řešení - v souladu s Vašimi obchodními cíli.
Science

Věda

Testování a benchmarking za účelem získání faktů pomocí vědeckých poznatků z různých odvětví, abychom zajistili vytvoření optimálního řešení.
Value

Hodnota

Vždy vyhodnocujeme a dodáváme řešení, která zajistí nejpozitivnější dopad na Vaše podnikání.

Component "Single Item Carrousel" has no content