[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Priority

 

Protože jsme přední společností v oblasti udržitelnosti, naše ambice v oblasti udržitelného růstu stojí na třech pilířích: Planeta, lidé a podnikání s pozitivním dopadem.

To znamená: neustálou snahu o minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí a praktikování odpovědného řízení; respektování našich zúčastněných stran; a zajištění podnikání s pozitivním dopadem prostřednictvím našich výrobků a procesů.

Klíčové úspěchy s ohledem na naše strategické priority v oblasti udržitelnosti

Planeta

 

Zelenější, modřejší planeta

Cirkulární ekonomika je středobodem našeho podnikání . Pro výrobu udržitelných obalových řešení používáme obnovitelné, recyklovatelné, recyklované a biologicky odbouratelné materiály. Podílíme se na zajištění toho, aby se na konci své životnosti naše výrobky recyklovaly.  

Klíčové úspěchy v roce 2020

 • Oznámili jsme svůj cíl zajistit čisté nulové emise uhlíku do roku 2050 a od roku 2005 jsme dosáhli snížení intenzity emisí CO2 v našich papírnách a závodech na výrobu lepenky o 37,3 %.
 • Od roku 2005 jsme dosáhli snížení chemické spotřeby kyslíku o 38,2 %.
 • Snížili jsme množství odpadů odvážených na skládku o 23,7 % ve srovnání s rokem 2013. 
 • Dokončili jsme investici 134 milionů EUR do nového regeneračního kotle v Nettingsdorfu v Rakousku, díky čemuž se naše emise CO2  sníží o 40 000 tun.
 • Nový lis na odpadní kaly snížil množství odpadů odvážených na skládku v Cali v Kolumbii o 47 %

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Lidé

 

Posílení postavení lidí a komunit

Mít angažované zaměstnance je zásadním faktorem pro úspěch našeho podnikání. Zavázali jsme se zajistit bezpečné místo pro práci pro talentované lidi v naší globální, kulturně rozmanité organizaci. Náš závazek se vztahuje také na všechny komunity, se kterými komunikujeme.

Klíčové úspěchy v roce 2020

 • Provedli celoskupinový pulzní průzkum COVID-19 (Pulse Survey), abychom zajistili bezpečnost, podporu a zapojení našich zaměstnanců.
 • Pokud jde o závazky našich zaměstnanců, stanovte si nové cíle. Mimo jiné máme ambice zvýšit do roku 2024 počet žen ve vedoucích pozicích alespoň na 25 % a zároveň chceme zvýšit podíl žen na celkové pracovní síle na více než 30 %.
 • Dosáhli jsme snížení celkové zaznamenatelné míry nehod (TRIR) o 29 % ve srovnání s rokem 2019.
 • Vytvořili jsme klíčová strategická spojenectví s organizacemi The Valuable 500 a Employers Network for Equality and Inclusion (Síť zaměstnavatelů pro rovnost a začlenění), abychom splnili náš závazek k rozmanitosti a začlenění.
 • Investovali jsme 7,7 milionu EUR do sociálních projektů a poskytli další 3 miliony EUR na různé projekty související s pandemií COVID

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Zúčastněné strany

 

Pomoc všem zúčastněným stranám

Prostřednictvím našich aktivit se snažíme vytvářet udržitelnou hodnotu pro naše zákazníky, investory, zaměstnance, dodavatele a komunity, ve kterých máme tu čest působit. Činíme tak v souladu s nejvyššími etickými obchodními standardy.

Klíčové úspěchy v roce 2020

 • Rozšířili jsme svou iniciativu „Better Planet Packaging“.
 • Uspořádali jsme více než 100 webinářů o koncepci udržitelných obalů.
 • Rozšířili jsme svou iniciativu Better Planet Packaging uvedením projektů eFashion, eBottle a Clips&Grips.&Grips.
 • Partnerství s předními partnery v hodnotovém řetězci.
 • Byli jsme zařazeni do indexu Solactive ISS ESG Beyond Plastic Waste Index.
 • Jako první společnost ze seznamu FTSE100 podporujeme ocenění Goals pěti hvězdičkami, aby se cíle udržitelného rozvoje OSN 2030 staly skutečností.
 • Byli jsme ohodnoceni známkou A, pokud jde o naši reakci na změnu klimatu CDP.
 • V květnu jsme oznámili naši podporu projektu s názvem Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosure Project = TCFD).
 • Začali jsme podávat hlášení v souladu s příslušnými kritérii SASB SASB criteria

PŘEČTĚTE SI VÍCE

PLANETA

Zelenější, modřejší planeta