[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Náš přístup

 

Protože jsme jedním z největších světových výrobců papírových obalů, náš cirkulární obchodní model pomáhá zakomponovat udržitelnost do každého vlákna

Díky svému širokému dosahu ve 35 zemích, 350 výrobních místech a u 46 000 zaměstnanců v Evropě a v Severní a Jižní Americe má společnost Smurfit Kappa dopad na řetězec v oblasti baleného zboží. Naším cílem je podnítit pozitivní změny: od udržitelného získávání našich klíčových surovin k minimalizaci našeho provozního dopadu a snížení ekologické stopy našich zákazníků a spotřebitelů.

Posun globální ekonomiky z lineárních na cirkulární toky bude klíčovým faktorem při řešení problémů udržitelnosti. Transformace povede k nové éře příležitostí v oblasti materiálové efektivity, sociálního začlenění a kreativního přístupu k výrobkům a službám.

U společnosti Smurfit Kappa má cirkulárnost poměrně jednoduchý obchodní smysl: nahrazujeme přírodní zdroje, které potřebujeme, v našich výrobcích používáme 75% recyklovaných vláken a, kdykoli to je možné, materiály používáme opakovaně. Neustále hledáme nové příležitosti pro efektivní využití materiálů, jejich inovaci a opětovné používání a naším cílem je udržet si vedoucí pozici, neboť cirkulární ekonomika se stává hlavním proudem.

Práce na globální udržitelnosti poskytuje podnikům nové příležitosti a bude hnacím motorem inovací. Zároveň je nutné, aby si všechny společenské skupiny stanovily společné cíle. Cíle OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) nabízejí obojí a společnost Smurfit Kappa se bude podílet na tom, aby se mnohé z nich staly realitou.