Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Začlenění a rozmanitost

 

Ve Smurfit Kappa podporujeme všechny formy rozmanitosti na všech úrovních organizace.

Ve Smurfit Kappa víme, že rozmanitost je jedinou věcí, kterou máme společnou. Během posledních 18 měsíců jsme se zaměřili na začlenění a rozmanitost "směrem zdola nahoru" a začali jsme pozorně naslouchat našim zaměstnancům. Byla vytvořena řada pracovních skupin, které se skládaly ze zaměstnanců z různých oddělení a pozic, abychom lépe pochopili, co vytváří pracovní prostředí přístupné pro všechny.

Díky hlasům a názorům tisíců lidí jsme vytvořili program pro začlenění a rozmanitost s názvem EveryOne. EveryOne znamená každý z nás, každý člověk, který tvoří Smurfit Kappa, který může nabídnout něco jedinečného a projevit svůj skrytý talent. Cílem programu EveryOne je zajistit, aby každý jednotlivec cítil při své každodenní práci podporu, uznání a respekt.

Věříme v oslavu této rozmanitosti – v naše rozmanité kultury, různá zázemí a různé způsoby vidění světa. Hlavní myšlenkou programu EveryOne je, abychom všichni respektovali, podporovali a uznávali jeden druhého, abychom využili své předpoklady a abychom měli každý den svou mysl otevřenou.

Rozmanitost je nyní zakotvena v modelu společnosti s názvem Otevřené vedení jako jedna z devíti způsobilostí vedoucích pracovníků: "Otevřete se rozmanitosti a vytěžte z ní co nejvíc". Naši vedoucí pracovníci oceňují rozmanitost a využívají nové a odlišné nápady, které přicházejí z různorodého týmu.

Prostřednictvím ankety MyVoice pořádané naší společnosti jsme schopni sledovat, jak našich 46 000 zaměstnanců vnímá rozmanitost a začlenění, přičemž pro toto konkrétní téma jsou vytvořeny speciální otázky.

Ve Smurfit Kappa se zabýváme všemi běžnými otázkami rozmanitosti, se zvláštním důrazem na genderové mezery. V našich programech pro absolventy usilujeme o rovnováhu mezi ženami a muži a v užším výběru externích kandidátů na volná místa na manažerských pozicích máme alespoň 30% žen.

Určili jsme oblasti a role, ve kterých má udržení a rozvoj žen největší potenciál. Podporujeme také účast žen na programech školení v oblasti řízení – například v Programu pro absolventy je například účast žen kolem 50% a v programu Rozvoj pokročilých manažerských dovedností (AMD) je od roku 2015 účast žen stabilní, a to na úrovni 30%. Také při kontrole našich plánů ohledně nástupnictví věnujeme mimořádnou pozornost ženám-manažerkám s vysokým potenciálem.