Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Casestudie - Water

 

Smurfit Kappa Piteå halveert CZV-uitstoot

Smurfit Kappa Piteå, in het noorden van Zweden, bevindt zich in een gebied dat bekendstaat om haar rijke wateromgeving. De stad bevindt zich aan de monding van de Pite rivier, aan de kust van de Baai van Bothnia. Om deze, bij toeristen populaire, eilandengroep waarin Smurfit Kappa opereert te beschermen, wordt veel aandacht besteed aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie (WWTP), zoals ook Ingemar Lundstrom, Milieumanager, benadrukt. 

‘We werken al sinds 2013 aan verbetering van onze WWTP, legt Ingemar uit. 'Destijds overschreed onze fabriek de grenswaarden voor CZV-uitstoot. De reden was ongecontroleerde, overmatige groei van draadvormige bacteriën, wat resulteerde in een slechtere bezinking van het slib in de nabezinker met een risico tot slibuitspoeling. Om dit te verhelpen hebben we een diepgaand onderzoek uitgevoerd met behulp van interne en externe experts. Ook bezochten we fabrieken met vergelijkbare WWTP-faciliteiten en ontvingen we waardevolle inbreng die we konden gebruiken in onze eigen activiteiten.' 

Actieplan
Het team in Piteå ontwikkelde een actieplan met vier hoofdpunten. Allereerst het verbeteren van dosering en controle van stikstof en fosfor door gebruik van een online TOC-apparaat. Ten tweede werd beoogd het zuurstofbeheer te verbeteren in de verschillende beluchtingsbekken met de installatie van automatische regelkleppen en online zuurstof uitlezingen. Daaropvolgend stelde het team zich ten doel het terugkomende slib van het secundaire waterzuiveringsapparaat te distribueren naar een beter gepositioneerd apparaat in het WWTP-beluchtingsbekken. Ten slotte zochten ze naar manieren om de afvalwatervolumes naar de WWTP te verminderen. 

Hulp van de autoriteiten
'Voor het project was het essentieel dat we goedkeuring kregen van de milieurechtbank', vertelt Ingemar. 'Voor een periode van vier jaar ontvingen we een tijdelijke vergunning met minder strikte voorwaarden, wat ons in staat stelde het actieplan in te stellen. Na vier jaar moeten we weer voldoen aan de voorwaarden voor de oude vergunning. Toen we de vergunning eenmaal verkregen hadden zijn we volgens planning doorgegaan. Een aantal optimalisatietesten moeten nog worden voltooid.' 

COD-uitstoot gehalveerd
Het WWTP-proces in Piteå is weer onder controle. Het behalen van goede eigenschappen van het slib door het aandeel draadvormige bacteriën onder controle te houden is hierbij een belangrijke factor. Uitstoot van CZV, zwevende stoffen en stikstof zijn nu ruim onder de door de vergunning gestelde maximale waarden en zelfs onder de bereiken in het nieuwe BAT-AEL, de Beste Beschikbare Technieken en Geassocieerde Uitstoot Niveaus (Best Available Techniques and Associated Emission Levels). Fosfor is ook ruimschoots onder de toegestane hoeveelheden en binnen het BAT-AEL bereik. Verdere optimalisatie loopt nog steeds, maar de CZV-uitstoot over 2013-2014 was 3.400 ton/jaar, wat is afgenomen tot 1.500 ton in 2016.