Smurfit Kappa - Water

Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Water

 

Omdat ons bedrijf afhankelijk is van deze natuurlijke grondstof, zijn zowel de beschikbaarheid van water als de impact van ons watergebruik van cruciaal belang voor ons.

De wereldwijde beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en riolering is een dringend duurzaamheidsprobleem en vormt de kern van de VN doelstellingen voor 2030. Het is ook essentieel voor Smurfit Kappa zelf, omdat het succes van ons bedrijf afhankelijk is van de overvloedige beschikbaarheid van water. Daarnaast hebben de natuurlijke grondstoffen die we gebruiken water nodig om de ecosystemen waarin zij groeien in stand te houden.

Voor de ruime meerderheid van onze activiteiten is de beschikbaarheid van schoon water voor de nabije toekomst geen zorgpunt en van het water dat we gebruiken wordt meer dan 90% in goede staat in de natuur teruggebracht. Niettemin geloven we dat een verantwoorde benadering van water cruciaal is. 
We focussen onze inspanningen op de verdere verbetering van de kwaliteit van het water dat we afvoeren en het begrijpen van de risico's met betrekking tot beschikbaarheid en gebruik van water in de gebieden waar we opereren. 

Tussen 2005 en 2017 hebben we €62 miljoen geïnvesteerd in waterzuiveringsinstallaties. Dit is een doorlopende investering, naast de waterevaluaties voor onze papier- en kartonfabrieken. De bevindingen van deze evaluaties sturen ons in het verminderen van onze impact op de waterbalans in iedere regio. 

Onze doelstellingen voor 2020 zijn:

  • De organische inhoud van water dat in het milieu wordt teruggebracht vanuit onze fabrieken (CZV) uiterlijk in 2020 met één-derde verminderen in vergelijking met de in 2005 vastgestelde niveaus
  • Milieu-impactbeoordelingen uitvoeren op het waterrisico van onze locaties en beheer van watergebruik ontwikkelen.

Aan het eind van 2017 hadden we onze CZV-lozingen al met 37,5% verlaagd. 15 van onze 34 papier- en kartonfabrieken zijn voor het einde van 2018 geëvalueerd op basis van bedrijfsbelang tegenover water-gerelateerd risico volgens een in 2014 uitgevoerde wereldwijde risico-evaluatie. 

De toekomst
Na 2020 zullen onze investeringen een waterbeheersysteem leveren waarin de kwaliteit van afgevoerd water vooroploopt in de industrie en die gebruik maakt van de beste technologie die er beschikbaar is. Onze operaties zullen hun gebruik van water afwegen aan de hand van de regio waarin ze opereren.