Smurfit Kappa | Mensen

Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Mensen

 

We waarderen de toewijding die onze mensen iedere dag weer tonen om Smurfit Kappa te helpen een leiderschapsrol te vervullen in de industrie voor op papier gebaseerde verpakkingen.

De manier waarop we met mensen omgaan, zowel direct als indirect, heeft grote gevolgen voor ons bedrijf. Ons doel is een uitstekende relatie op te bouwen met medewerkers en klanten en om het respect te verdienen van de mensen in onze omgeving en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor Smurfit Kappa is het juiste talent aan te trekken om bedrijfsopvolging en continuïteit van leiderschap te verzekeren. Om de beste kandidaten aan te werven moeten we innovatief zijn, vooral het werven van vrouwelijke sollicitanten is in onze sector een bijzonder uitdagende opgave. Hier anticiperen we op met programma's die er specifiek op zijn toegespitst vrouwen te werven. 

Health & Safety
Bij Smurfit Kappa is Health and Safety (gezondheid en veiligheid) een kernwaarde, niet slechts een prioriteit. We stimuleren een Health & Safety cultuur gebaseerd op authenticiteit, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid en geloven dat op veilig werken niet kan worden afgedongen.  Ons ultieme doel is wereldwijd nul ongelukken en om Smurfit Kappa tot het veiligste bedrijf van de industrie te maken. 

Betrokkenheid van medewerkers
Betrokkenheid van medewerkers is een hoeksteen van onze ondernemingsstrategie en wordt onderbouwd door onze bedrijfswijde betrokkenheidsenquête 'MyVoice', die in 2014 werd gestart en in 2017 werd herhaald. Gedurende het jaar:

  • Vervulden we de doelstelling uit ons vijfjarenplan om het aantal LTA (verzuimongevallen) met 5% per jaar te verlagen 
  • Introduceerden we de nieuwe Health & Safety doelstelling om vanaf 2018 de TRIR (totaalaantal registreerbare ongevallen) wereldwijd met 5% te verlagen 
  • Voerden we onze tweede MyVoice enquête voor medewerkers uit met een reactiepercentage van 84% wereldwijd 
  • Testten we een nieuw leiderschapsmodel gericht op vrouwen in leidinggevende functies. 

De toekomst
Terwijl we de doelstelling voor de TRIR introduceren, houden we ook onze focus op nul dodelijke ongevallen en een vermindering van LTA's. Bovendien streven we ernaar alle medewerkers de kans te bieden hun kennis en vaardigheden te verbeteren en uit te breiden.