Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Klimaatverandering

 

Hoewel onze industrie een intensieve gebruiker van energie is, is het ook één van de meest efficiënte. We maken aanzienlijk, en steeds meer, gebruik van duurzame energie.

We hebben een goede positie om onze rol te vervullen in het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot beduidend minder dan twee graden, zoals overeengekomen in het Akkoord van Parijs. 

Klimaatverandering is een uitdaging die ons stimuleert om productontwerpen te verbeteren, de koolstofvoetafdruk van onze klanten te verlagen, productie-efficiëntie te verhogen en ons goed te informeren over langetermijninvesteringen. Onze belanghebbenden, voornamelijk klanten en investeerders, verwachten van ons dat we klimaatverandering op verantwoorde wijze benaderen en vragen om gedetailleerde voortgangsrapportages. 

Uitstoot verlagen
We volgen een drieledige aanpak om onze koolstofintensiteit te verlagen: 

 • Efficiënte energieopwekking 
  Investeren in hoog-efficiënte warmtekrachtkoppeling (CHP) systemen 
  Het verbeteren van de efficiëntie van onze huidige ketelhuizen 
 • Energiebesparingsprogramma's 
  Het verlagen van ons energieverbruik door onderzoek en nieuwe technologieën 
  Investeren in vermindering van CO2 uit fossiele brandstoffen 
 • Koolstofuitstoot verlaging
  Omschakelen naar brandstoffen met minder CO2, zoals biomassa en aardgas 
  We zetten ons scala aan tools , inclusief Paper to Box en PackExpert, in om samen met onze klanten de koolstofvoetafdruk van hun verpakkingen te bepalen en ontwikkelen inventieve oplossingen die hun uitstoot aanzienlijk kunnen verlagen. We helpen hen productafval te voorkomen, minimaliseren over-gespecificeerde verpakkingen en zorgen voor meer recycling.  

Onze doelstellingen

 • CO2 uitstoot terugdringen met 55% ten opzichte van 2005
 • Het bereiken van een netto-uitstoot van nul in 2050
Voorruitgang
 • Sinds 2005 hebben wij een vermindering van 37,3% bereikt.

Deze targets worden gevalideerd door het Science Based Target initiatief als zijnde in overeenstemming met de doelen van het Akkoord van Parijs.