Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Visie

 

Een leider zijn in de duurzaamheidstransitie voor verpakkingen op basis van papier.

De doelstelling van Smurfit Kappa is een bedrijf te zijn met wereldwijd aanzien, door dynamische levering van betrouwbare en superieure rendementen voor alle belanghebbenden. Als klantgericht, markt-geleid bedrijf zijn de tevredenheid van klanten, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en respect voor lokale gemeenschappen en het milieu allen onlosmakelijk verbonden met ons doel om waarde voor de aandeelhouders te creëren. 

Klimaatverandering, beperkte hoeveelheden natuurlijke grondstoffen, groeiende bevolkingsaantallen en de ongelijke verdeling van welvaart zijn dringende wereldwijde uitdagingen die een onconventionele reactie vereisen. Met de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030 roept de VN op tot actie middels haar 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals), tegelijkertijd zijn door zowel het Klimaatakkoord van Parijs als door de EU stevige koolstofdoelstellingen bepaald. Die eerste schrijft een maximum klimaatverandering van minder dan 2 graden Celsius in 2030 voor en de EU streeft naar een vermindering van CO2 uitstoot van 40% ten opzichte van de in 2005 gestelde basiswaarde.

Om onze visie te kunnen realiseren focussen we op vijf prioriteitsgebieden voor duurzaamheid, ondersteund door meetbare doelstellingen en gebaseerd op een diepgaand begrip van ieder onderwerp. We geloven in het uitwisselen van beste werkwijzen en zoeken naar de meest geavanceerde oplossingen voor klanten, leveranciers en overige belanghebbenden.

Bos
Het stimuleren van de gezondheid van bossen door hout duurzaam in te kopen en zowel vezels van primair hout als van gerecycled papier in goede balans gebruiken

  • Behaald: Aan het eind van 2017 verkochten we 89% van onze verpakkingen gecertificeerd volgens FSC® of PEFC™ normen.
  • Doelstelingen: Het leveren van tenminste 90% van onze verpakkingen als Chain of Custody-gecertificeerd volgens FSC®, PEFC™ of SFI® normen.

Klimaatverandering
Het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgas door productie en het verlagen van de koolstofintensiteit van de waardeketen van onze klanten

  • Behaald: Sinds 2005 hebben we de fossiele CO2 uitstoot per ton geproduceerd papier met 26,1% verminderd.
  • Doelstelingen: Uiterlijk in 2020 de CO2 uitstoot van onze papierfabrieken per geproduceerde ton papier met 25% verminderen in vergelijking met de basislijn van 2005.

Water
Schoon water uit ons productieproces terug de natuur in laten stromen en het gebruik van water beperken waar mogelijk

  • Behaald: Sinds 2005 hebben we het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in het geloosde water verlaagd met 37,5% per ton geproduceerd papier.
  • Doelstelingen: Uiterlijk in 2020, het CZV in het door onze papierfabrieken naar het oppervlaktewater geloosde water verminderen met 1/3 per ton papier.

Aval
Het nulpunt behalen voor het te voorkomen afval door, als onderdeel van de circulaire economie, innovatieve toepassingen te vinden voor onze bijproducten

  • Behaald: Sinds 2013 hebben we de hoeveelheid afval die naar de vuilstort wordt gestuurd per ton geproduceerd papier met 13.3% verlaagd.
  • Doelstelingen: Uiterlijk in 2020 de hoeveelheid afval die door onze papierfabrieken naar de vuilstort wordt gestuurd per ton geproduceerd papier met 30% verlagen.

Mensen
Bouwen aan geïntegreerde gemeenschappen door samen te werken met onze medewerkers en bij te dragen aan de welvaart van de gemeenschappen waarbinnen we opereren

  • Behaald: In Europa en Noord- en Zuid-Amerika werken 45.000 mannen en vrouwen uit 33 landen voor ons. Veiligheid en gezondheid zijn kernwaarden voor SK, over de periode 2013-2017 hebben we het aantal verzuimongevallen met 9% verlaagd.
  • Doelstelingen: Aan het begin van 2018 stelden we onszelf een nieuw doel om het totaalaantal registreerbare ongevallen (TRIR) met 5% te verlagen. 

De weg naar duurzaamheid is onderdeel van het realiseren van uitmuntendheid in alle aspecten van ons bedrijf. Het helpt ons succesvol en winstgevend te zijn, wat weer leidt tot herinvestering in ons bedrijf, het milieu, onze mensen en gemeenschappen.

Download ons Visiedocument rondom Duurzaamheid