[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Duurzame inkoop

 

Duurzame inkoop is een integraal onderdeel van Smurfit Kappa's duurzaamheidsvisie en -strategie.

Om ons bedrijf op duurzame wijze te kunnen laten groeien moeten we materialen, goederen en diensten van de juiste kwaliteit en voor de juiste prijs hebben, maar ze moeten ook op zekere en verantwoordelijke wijze ingekocht worden. 

Ons duurzame inkoopprogramma gaat de reglementaire eisen te boven. Door duurzamere leveringsketens te ontwikkelen kunnen we de risico's en kosten beheersen, innoveren, nieuwe omzetstromen ontwikkelen en waarde toevoegen aan de merken van Smurfit Kappa en die van onze klanten. 

Smurfit Kappa's duurzame inkoopprogramma bestaat uit zeven pijlers: kwaliteit, hygiëne en veiligheid, bedrijfscontinuïteit, vervaardiging, continue verbetering, dienstverlening en technische ondersteuning, en milieu en duurzame ontwikkeling. Deze hebben allen aanzienlijke duurzaamheidsimplicaties: leveranciersrisico's beoordelen; focussen op relevante leveranciersprocessen (vooral betreffende bedrijfscontinuïteit); risico's gerelateerd aan milieu-, sociale en kwaliteitskwesties beperken; en afval verminderen door aan onze voedselveiligheidseisen te voldoen. Door hierop te focussen kunnen we duurzame groei stimuleren en mogelijkheden en synergiën bij onze leveranciers identificeren. 

De meest relevante categorie voor ons en onze belanghebbenden is de categorie grondstoffen. Aangezien we met uit vezels vervaardigde producten werken is de inkoop van hout en oud papier essentieel. 

De inkoop van materialen, goederen en diensten is de grootste kostenpost voor Smurfit Kappa en daarom investeren we in een op maat gemaakt risicobepalingsproces om eventuele probleemgebieden in onze leveringsketen in kaart te brengen. Dit toont aan dat 90% van onze strategische en voorname leveranciers van belangrijke materialen, goederen en diensten een gemiddeld tot laag leveringsketenrisico dragen.