Hoe kunnen we u vandaag helpen?

2021-02-03T00:00:00

Smurfit Kappa stelt nieuwe doelstellingen voor duurzaamheid met Better Planet 2050

Met Better Planet 2050 verbreedt de Groep zijn streven naar duurzaamheid door het invoeren van ambitieuze doelstellingen op nieuwe gebieden en het updaten van zijn bestaande doelstellingen voor duurzaamheid.

Smurfit Kappa heeft vandaag ambitieuze nieuwe doelstellingen inzake duurzaamheid op verschillende gebieden aangekondigd. De nieuwe doelstellingen zijn gericht op een verdergaande vermindering van de belasting van het milieu, meer ondersteuning voor de gemeenschappen waar het bedrijf actief is en het leven van zijn personeel verder vergemakkelijken. Deze doelstellingen bouwen voort op de gevestigde reputatie inzake duurzaamheid van het bedrijf, waarover het sinds 2005 rapporteert, en zijn vervat in de toezeggingen voor Better Planet 2050.

Better Planet 2050 specificeert Smurfit Kappa’s blijvende inzet voor duurzaamheid, en richt zich op duurzaamheid en samenleving, met name in gebieden waar dit volgens hen de meeste impact heeft.  Dit omvat het leveren van duurzaam verpakkingsmateriaal aan klanten, waardoor de belasting in termen van watergebruik, afval en koolstofuitstoot wordt verlaagd, en het ondersteunen van zijn gemeenschappen, waarbij inclusie en diversiteit als ook gezondheid en veiligheid worden bevorderd. De vastgestelde doelstellingen zijn specifiek, meetbaar en vormen een routekaart om op de korte, middellange en langere termijn resultaten te leveren.

Smurfit Kappa Group CEO, Tony Smurfit zei: “Duurzaamheid heeft altijd in ons DNA gezeten, maar zorgen over hoe we met onze planeet omgaan, hoe we een meer inclusieve wereld creëren en meer gelijkheid in onze samenleving ondersteunen, is nog nooit zo belangrijk geweest. Er moet meer worden gedaan om deze wereldwijde uitdagingen aan te pakken.  Daarom stellen we nieuwe, ambitieuzere doelstellingen voor de korte en langere termijn. Better Planet 2050 specificeert onze inzet om te beschermen wat ons dierbaar is – onze planeet, onze mensen en ons bedrijf - met behulp van een aantal ambitieuze doelstellingen die handelingen en gedrag stimuleren die betere resultaten opleveren.”

Smurfit Kappa is de onbetwiste marktleider voor het leveren van gecertificeerde duurzame verpakkingen in de Chain of Custody aan zijn klanten. Het bedrijf zal zijn gecertificeerde leveringen aan klanten verder verhogen tot 95%, in plaats van zijn huidige target van 90%.Gecertificeerde Chain of Custody leveringen zijn essentieel om transparantie en traceerbaarheid te bieden aan klanten die erop vertrouwen dat onze grondstoffen van duurzame origine zijn.

Als grote verwerker in plaats van grootverbruiker van water,  wordt door de nieuwe doelstelling de totale waterafname van het bedrijf verlaagd. Als fabrikant van producten die hernieuwbaar, recycleerbaar zijn, gerecycleerd en biologisch afbreekbaar zijn, blijft het bedrijf naar alternatieve manieren zoeken om afvalmateriaal te hergebruiken, recyclen en nuttig toe te passen zodat er minder afval wordt gestort. Vorig jaar stelde Smurfit Kappa zijn meest ambitieuze streefdoel tot nu toe vast, toen het aankondigde om in 2050 tenminste een netto CO2-uitstoot van nul te willen bereiken.

Smurfit Kappa zorgt voor zijn mensen en ondersteunt de gemeenschappen waarin het actief is, doordat het zich richt op een aantal maatregelen waaronder een verdere jaarlijkse verlaging van het totale aantal registreerbare letsels .Bovendien heeft het daarnaast verklaard ervoor te gaan zorgen dat de vertegenwoordiging van vrouwen meer dan 30% is.Tenslotte zegt het bedrijf toe om in de komende vijf jaar meer dan €24 miljoen te doneren ter ondersteuning van initiatieven in de gemeenschap, voortbouwend op het vele werk dat wereldwijd wordt verricht door lokale vrijwilligers en gemeenschappen.

Tony Smurfit zei verder, “We erkennen dat goed burgerschap in de maatschappij, het blijkt uit onze interacties met werknemers, zakelijke partners en gastgemeenschappen, levens kunnen verbeteren.Het is essentieel om voor iedereen een duurzame toekomst te creëren.”

Door zich toe te leggen op deze duurzaamheidsdoelstellingen, blijft het bedrijf zijn Better Planet Packaging portfolio van duurzame producten produceren met gebruikmaking van minder grondstoffen en energie en waarbij minder afval wordt geproduceerd.Doordat Smurfit Kappa innovatieve verpakkingen op basis van papier levert en ontwikkelt, en zijn impact op de planeet verkleint, kan het een positieve bijdrage leveren aan de wereld en zijn klanten helpen om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen op korte en lange termijn te realiseren.

Tenslotte heeft het bedrijf onlangs zijn ambities en streefdoelen inzake duurzaamheid en zijn financiering op elkaar afgestemd door zijn duurzaamheidsdoelstellingen via prestatie-indicatoren in zijn bestaande doorlopende kredietfaciliteit van €1.35 miljard te verankeren, waardoor een aan duurzaamheid gekoppelde Revolving Credit Facility (“RCF”) ontstaat.

Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen.

CO2 Emissie

 • Huidig streefdoel: 40% reductie in fossiele CO2 uitstoot in ons wereldwijde netwerk van papier- en kartonfabrieken
 • Nieuw streefdoel: 55% intensiteitsverlaging van fossiele CO2 uitstoot in ons wereldwijde netwerkwerk van papier- en kartonfabrieken
 • Timeframe:  in 2030
 • Nieuw streefdoel 2:  tenminste netto fossiele uitstoot van nul in 2050
 • Timeframe:  in2050

Chain of Custody

 • Huidig streefdoel: 90% van leveringen aan klanten is Chain of Custody-gecertificeerd
 • Nieuw streefdoel: 95% of 90% van leveringen aan klanten is Chain of Custody-gecertificeerd
 • Timeframe: in 2025

Water opname

 • Nieuw streefdoel:  Minstens 1% intensiteitsverlaging van wateropname door ons wereldwijde systeem voor papier- en kartonfabrieken
 • Timeframe: Jaarlijks

Inclusiviteit & Diversiteit

 • Nieuw streefdoel 1: Een diverse werkvloer creëren en zorgen dat vertegenwoordiging van vrouwen in de hele Groep meer dan 30% bedraagt
 • Timeframe: Lopend
 • Nieuw streefdoel 2: 25% Vrouwen in managementfuncties in de hele Groep, hetgeen een jaarlijkse stijging van 2% vertegenwoordigt voor de volgende drie jaar  
 • Timeframe: in 2024

Gemeenschap en Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Nieuw streefdoel Tussen 2020-2025 doneren we meer dan €24 miljoen ter ondersteuning van maatschappelijke, milieugerelateerde en gemeenschapsinitiatieven in 2025*
 • Timeframe: in 2025

Water kwaliteit

 • Nieuw streefdoel: 60% intensiteitsverlaging van chemisch zuurstofverbruik (CZV) in water dat teruggaat naar het milieu vanuit ons wereldwijde systeem voor papier- en kartonfabrieken 35% CZV-verlaging gerealiseerd tot nu toe
 • Timeframe: in 2025

Afval

 • Nieuw streefdoel: 30% intensiteitsverlaging van afval dat wordt gestort door ons wereldwijde systeem voor papier- en kartonfabrieken 7% verlaging bereikt In 2025
 • Timeframe:  in 2025

Gezondheid & Veiligheid

 • Nieuw streefdoel: Totaal aantal registreerbare letsels met tenminste 5% per jaar verlagen sinds 2017 (beginjaar)
 • Timeframe: Jaarlijks

 

* Smurfit Kappa heeft een gevestigde en trotse traditie van ondersteuning van lokale maatschappelijke, milieugerelateerde en gemeenschapsinitiatieven op locaties wereldwijd. Deze nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen omvatten de ambitie om de omvang van de donaties te verhogen met 20% in vergelijking met de voorafgaande vijf jaar.