Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Záväzok dlhodobej trvalej udržateľnosti

Venujeme sa sústavnému zlepšovaniu trvalo udržateľnej výkonnosti a prijali sme štyri dlhodobé záväzky


Vlákna a papier

Do roku 2015:

Všetky vyrábané alebo nakupované vlákna budú mať trvalo udržateľný pôvod.

  • Viac ako 90 % vyrábaného papiera a lepenky bude mať certifikát spotrebiteľského reťazca (CoC).
  • Viac ako 90 % našich spracovateľských prevádzok bude pracovať na základe certifikátu spotrebiteľského reťazca.

CO2

Relatívne zníženie emisií CO2 z fosílnych palív v systémoch našich papierní a závodov na výrobu lepenky v roku 2020 o 20 % v porovnaní s rokom 2005.

Voda

Zníženie obsahu organických látok v našich technologických vodách (ChSK) o 10 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 2010. Toto zníženie je relatívne voči vypusteným organickým látkam meraným pomocou parametra ChSK vyjadreným na tonu vyrábaného papiera.

Kódex obchodného správania

Neustále zdôrazňujeme dôležitosť Kódexu obchodného správania všetkým zamestnancom a tieto princípy integrujeme do každodenných obchodných transakcií.

Najnovšia správa o udržateľnosti

Zobraziť viac publikácií