Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Dôležitosť

​Pri určovaní dôležitosti identifikujeme otázky, ktoré sú pre nás významné. Tieto otázky potom môžu tvoriť základ našej práce v oblasti trvalej udržateľnosti.

Identifikovali sme relevantné témy, ktoré berú do úvahy pokyny neziskovej organizácie Global Reporting Initiative (GRI) týkajúce sa dôležitosti a úplnosti. Používame tiež:

  • všeobecné trendy na trhu,
  • riadiace programy zamerané na riadenie a dodržiavanie zákonov,
  • pohovory so zástupcami rôznych partnerov o ich konkrétnom príspevku
  • a naše analýzy tém, ktoré sú významné pre skupinu partnerov.

Príspevok rôznych partnerov je obzvlášť užitočný najmä pri zlepšovaní našej koncepcie významnosti, čo nám umožňuje sústrediť sa na otázky trvalej udržateľnosti. Veríme, že naši partneri si uvedomujú dôležitosť spolupráce s nami a podávania správ o tejto spolupráci.

Výsledkom týchto analýz a interakcií je rozsiahly zoznam tém, ktoré môžu byť zaradené do štyroch hlavných tematických okruhov: 1) Životné prostredie, 2) Sociálna oblasť, 3) Ekonomika a 4) Všeobecné témy

Jednotlivé témy zaraďujeme do týchto okruhov a sú zvýraznené v grafe nižšie. Otázky, ktoré sa nižšie uvádzajú, sú graficky znázornené podľa pokynov GRI.

Matica dôležitosti

 
Kliknutím na graf sa graf zobrazí vo zväčšenej verzii.

Partneri

Domnievame sa, že trvalý, otvorený a konštruktívny dialóg s našimi rôznymi partnermi vo všetkých krajinách a oblastiach, kde pôsobíme, má kľúčový význam.

Prečítajte si o našich partneroch