Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Odpady

​Ako súčasť nášho úsilia o efektívne využívanie zdrojov sa sústreďujeme na minimalizovanie množstva odpadov vytváraných v našom výrobnom procese.

Optimalizovali sme procesy vo výrobách všetkých druhov.

Papierenské závody na výrobu primárnych vlákien

V procesoch rozvlákňovania, v ktorých sa drevo varí a premieňa na vlákna, sa všetky vznikajúce vedľajšie produkty regenerujú:

  • chemikálie používané v procese rozvlákňovania sa úplne regenerujú
  • a sulfátový výluh, ktorý je organickou časťou zvyškov po varení papiera na vlákna, sa stáva biopalivom.

Papierenské závody na spracovanie recyklovaných vlákien

Nevláknité materiály extrahované počas procesu recyklovania buničiny sa obyčajne môžu využívať ako palivá na spaľovanie na výrobu energie buď v našich závodoch, alebo externe.

Prevádzky na spracovanie

Všetok odpad, ktorý tvoria odrezky pri spracovaní papiera na obaly, sa regeneruje, vracia sa do našich závodov a znovu sa používa ako recyklované vlákna.

Recyklované vlákna

Obalové výrobky na báze papiera, ktoré vyrábame, sú z väčšej časti založené na recyklovaných vláknach.

Viac o recyklovaných vláknach