Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Hlavné body

Prehľad súčasných výsledkov

 • Zníženie emisií CO2
  • Dlhodobý cieľ znížiť relatívne emisie CO2 z fosilných palív o 20% v porovnaní s rokom 2005 bol splnený. Do konca roka 2013 bolo dosiahnutých 21% zníženia týchto emisií. 

 • Certifikácia
  • Spotrebiteľský reťazec. V súčasnej dobe je 91% všetkých skupinových spracovateľských závodov certifikovaných pre spotrebiteľský reťazec, čo presahuj dlhodobý záväzok skupiny mať certifikovaných aspoň 90% závodov do konca roka 2015.
  • Certifikované balenia. Takmer 90% našich obalov vyrobených v Európe môže byť deklarovaných ako certifikované pre spotrebiteľský reťazec. Očakáva sa, že certifikácia naše Venezuelskej prevádzky bude dokončená do konca roka 2014, a potom to isté bude platiť pre naše produkty z Ameriky. 

 • ISO certifikácia
  • Naše papierenské závody v Argentíne, Bernal a Coronel Saurez a naša papiereň Vo Valencii vo Venezuele získali v roku 2013 certifikáciu podľa normy ISO 14001 pre oblasť riadenia ochrany životného prostredia.
  • Päť z našich papierenských a spracovateľských závodov v Nemecku a v Holandsku (Baden Karton, Herzberger, Zulpich, CD Haupt and Roermond) a náš spracovateľský závod Atlacomulco v Mexiku boli certifikované podľa ISO 50001 pre svoj systém riadenia spotreby energií.
  • Do konca roka 2013, 92% a 22% našich závodov získali certifikáchie podľa ISO 14001, resp. ISO 50001.

 

 • COD Discharge Reduction
  • .

 

 • Investície do zníženia emisíí CO2 z fosilných palív
  • Dokončenie novej vápenkárne v našom papierenskom závode Cali v Kolumbii v marci roku 2013 viedlo k zníženiu emisií CO2 z fosilných palív o 13000 ton ročne.
  • Nová tepláreň v našej papierni Barranquilla v Kolumbii je od augusta 2013 plne v prevádzke a prispela tak k zníženiu emisií CO2 o 13000 ton ročne.
  • Nová tepláreň v našom papierenskom závode Hoya v Nemecku po dokončení mnohoročného investičného projektu spustila svoju činnosť v druhom štvrťroku 2014, čo viedlo k zníženiu emisií CO2 z fosilných palív o 15% na tonu.

 • Kódex obchodného správania
  • V priebehu roku 2013 bola skupinou zahájená informačná kampaň, ktorá má informovať všetkých zámestnancov o základných zásadách kódexu obchodného správania a táto má byť ukončená v priebehu roku 2014.

 

 • Trvalo udržateľné obaly
  • Skupina Smurfit Kappa získala ocenenie Innovation Event za najviac inovatívne nápady v oblasti trvalo udržateľného procesu, obalov, dodávateľského reťazca a sociálnej angažovanosti. V Amerike boli tiež udeľované ocenenia v rámci inovácií a trvalo udržateľných obalov a získali sme ocenenia v kategórii ochrany životného prostredia, zlepšenia výrobného procesu, sociálnej angažovanosti a bezpečnosti.

 

 • Akvizície
  • V októbri roku 2013 sme v rámci akvizícií získali spoločnosť CRP Print and Packaging. Táto spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve sa špecializuje na lito-laminátové balenia, 3D potlač výrobkov, vysoko rozlišiteľné preprinty, balenia určené pre styk s potravinami a ťažké balenia. Spoločnosť zamestnáva približne 220 ľudí a bude pôsobiť na trhu pod menom Smurfit Kappa CRP.

 

Voda

Naša výroba závisí od tohto prírodného zdroja, a preto je pre nás mimoriadne dôležitá tak dostupnosť vody, ako aj dôsledky nášho používania vody.

Zistite viac o vodnom hospodárstve