Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Primárne vlákna

Veľmi aktívne spolupracujeme s dodávateľmi, aby sa zaručilo, že všetko drevo, ktoré používame, má trvalo udržateľný pôvod. Kvôli tomu a zaručeniu ochrany prírodných zdrojov sme implementovali prísne zásady monitorovania pôvodu drevných vlákien.

Všetky dodávky dreva sú založené na princípoch schém hospodárenia v lesoch kompatibilných so životným prostredím. Od roku 2007 sa angažujeme v programe certifikátu spotrebiteľského reťazca a naše prevádzky, v ktorých sa pracuje s drevom, majú základnú prioritu.

V našich vyhláseniach o zásadách trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a zásadách trvalej udržateľnosti v oblasti obstarávania sa opisujú kódexy správania súvisiace so všetkými dodávkami výrobkov z dreva bez ohľadu na to, či tieto výrobky pochádzajú z našich vlastných lesov alebo ich nakupujeme od iných spoločností.

Uznávame a využívame tri hlavné schémy medzinárodnej certifikácie hospodárenia v lesoch: schému Správnej rady lesov (FSC®) a schému Programu pre schvaľovanie systémov certifikácie lesov, ako aj schémy, ktoré získali svetové uznanie rady PEFC, aj SFI.

Skupina Smurfit Kappa a hospodárenie v lesoch

Vlastníme a spravujeme viac ako 105 000 ha lesov v Kolumbii a Venezuele. Tieto lesné porasty uspokojujú všetky požiadavky papierní v oboch krajinách na primárne vlákna.

Kolumbia

Náš najväčší zdroj dreva s rozlohou 69 000 ha lesných porastov vrátane 5 900 v prenájme. Od roku 2003 bol systém hospodárenia certifikovaný podľa rady FSC® a lesný majetok sa spravuje na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Venezuela

Vo Venezuele vlastníme 35 000 ha.

Od marca 2014 bol systém riadenia certifikovaný v súlade s FSC® kontrolovaného dreva, ktorý kontroluje lesný majetok na základe princípov udržateľného rozvoja.

Lesné plantáže vo Venezuele ešte neboli certifikované, ale sme v pokročilom štádiu z hľadiska osvedčených postupov. Máme v pláne začať FSC® certifikačné aktivity našich lesov v roku 2013.

Vzhľadom na miestne podmienky lesné porasty vo Venezuele ešte nie sú certifikované, ale čo sa týka najlepších postupov, sú dobre rozvinuté.

Hlavným druhom ťaženým v oboch krajinách sú rôzne eukalypty, najčastejšie rastúcimi druhmi v našich lesoch sú Grandis, Urograndis a borovica.

Biologická rozmanitosť

Termín biologická rozmanitosť sa používa na vyjadrenie početnosti foriem života a druhov (flóra a fauna) v ekosystéme.

Zistite viac o biologickej rozmanitosti

Recyklované vlákna

Obalové výrobky na báze papiera, ktoré vyrábame, sú z väčšej časti založené na recyklovaných vláknach.

Zistite viac o recyklovaných vláknach