Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Zníženie emisií CO₂

Snažíme sa znížiť naše emisie CO2 z fosílnych palív, kde sa to dá. Podporujeme ciele v oblasti znižovania emisií definované smernicou systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) vydanej v roku 2012.

Zaväzujeme sa v období rokov 2005 až 2020 znížiť naše emisie CO2 o 20% relatívne k výrobe.

Od roku 2009 sa naša celková výroba energie z biomasy zvýšila o 6%. Toto zlepšenie je výsledkom našich najnovších investícií do varákov na biomasu v Latinskej Amerike. Budeme pokračovať v investíciách do takýchto projektov, keď to bude ekonomicky realizovateľné. Znižovanie emisií CO2 sa postupne zohľadňuje v investičných rozhodnutiach.

Vnútorná štúdia vykonaná v roku 2010 poskytla prehľad všetkých (teoreticky) možných úspor energetických potrieb na tonu vyrábaného papiera tak z hľadiska používania elektrickej energie a pary, ako aj z hľadiska efektívnosti premeny energie. V tejto štúdii sa identifikovali aj projekty konkrétneho zníženia emisií CO2.

Do dnešného dňa boli zahrnuté všetky európske papierenské závody, štúdia však bude pokračovať a zahrnie papierenské závody v Európe a Latinskej Amerike. Výsledky štúdie vytvoria veľmi dôležitý prvok rozhodovania o kapitálových výdavkoch na energetické projekty.

Príklady projektov súvisiacich so znižovaním emisií CO2 si môžete prečítať v našej Správe o trvalo udržateľnom rozvoji.

Najnovšia správa o udržateľnosti

Prečítajte si naše prípadové štúdie