Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Spoločnosť Smurfit Kappa predstavuje úsilie zabezpečiť udržateľný obchodný rast v 9. výročnej správe o udržateľnom rozvoji "Udržateľnosť v každom vlákne".

31  Mája 2016


Spoločnosť Smurfit Kappa, popredný poskytovateľ papierových obalových riešení, dnes v 9. výročnej správe o udržateľnom rozvoji informovala o ďalšom pokroku v poskytovaní pridanej hodnoty vďaka udržateľným podnikateľským praktikám vo všetkých svojich prevádzkach.

Správa, “Udržateľnosť v každom vlákne” vyzdvihuje zameranie spoločnosti Smurfit Kappa na environmentálnu a sociálnu zodpovednosť, kam patrí aj zavedenie obehových podnikateľských modelov so záväzkom používať vo výrobkoch a postupoch len vlákna zo 100% udržateľných zdrojov. Dodržiavanie komplexných usmernení o udržateľnosti GRI G4 zabezpečuje absolútnu transparentnosť.

Pokrok dosiahnutý v roku 2015 v piatich strategických prioritách udržateľnosti zahŕňa:

Lesy  

  • 99.9% papiera vyrobeného a kúpeného pre naše obalové riešenia má certifikát udržateľného obhospodarovania lesov FSC®, PEFC™ alebo SFI™ 

Zmena klímy  

  • 22.6%  zníženie uhlíkových emisií na tonu vyrobeného papiera od roku 2005 

Voda  

  • 29% zníženie organického podielu vody (COD) vrátenej späť do prostredia z papierenských a lepenkových závodov od roku 2005 

Odpad  

  • 13.8% zníženie množstva odpadu uloženého na skládku z papierenských a lepenkových závodov od roku 2013  

Ľudia  

  • Dynamické pokračovanie dotazníka zapojenia zamestnancov "MyVoice" prostredníctvom vyše 1000 praktických krokov

  • Vyše €4 milióny eur sociálnych investícií do projektov lokálnych komunít v roku 2015 

Generálny riaditeľ skupiny, Tony Smurfit dodal:

Udržateľnosť vnímame ako dôležitú zložku zodpovednej podnikovej kultúry a neustále dokazujeme, ako náš spôsob práce prispieva k lepšiemu udržateľnejšiemu svetu a krajšej budúcnosti.

Tento prístup nám prináša stabilný obchodný rast a dlhodobé partnerstvá s niektorými z najuznávanejších spoločností na svete ako aj s lokálnymi zákazníkmi v 34 krajinách, v ktorých pôsobíme. Sme tiež radi, že nás investori ocenili zaradením do indexov FTSE4Good a Euronext Vigeo Europe 120 a naďalej tvrdo pracujeme na dosiahnutí ambícií v tomto odvetví.”

Viceprezident Skupiny pre rozvoj, Steven Stoffer, doplnil: „Udržateľnosť je kontinuálna cesta a môžeme byť hrdí na to, že v roku 2015 sme urobili pokrok pri dosahovaní ambicióznych cieľov v oblasti dlhodobo udržateľného rozvoja, ktoré sme si stanovili. V roku 2015 sme si stanovili nový cieľ – do roku 2020 znížiť množstvo odpadu z papierenských a lepenkových závodov, ktorý sa ukladá na skládky, o 30%. Týmto novým cieľom sme skompletizovali rozsah cieľov v rámci našich piatich strategických oblastí udržateľnosti”.

Správa prináša komplexné aktuálne informácie o výsledkoch Smurfit Kappa v piatich oblastiach so strategickou prioritou:

Dodávanie obalových riešení s certifikátom udržateľného obhospodarovania lesov

99,9% papiera, ktorý vyrábame a kupujeme pre naše obalové riešenia má certifikát udržateľného obhospodarovania lesov FSC®, PEFCTM alebo SFITM . Tieto systémy sledujú drevo a recyklované papierové materiály od pôvodného zdroja až po konečný obalový výrobok s cieľom zabezpečiť, aby sa materiál v obalovom výrobku dal vystopovať až k zdroju. V roku 2015 sme dosiahli 100% výrobnú kapacitu s certifikátom udržateľného obhospodarovania lesov pri výrobe papiera a lepenky. Tým sme sa stali prvou spoločnosťou vyrábajúcou papierové obaly s celosvetovou kapacitou, ktorá poskytuje zákazníkom úplnú transparentnosť a jedinečnú záruku, že vlákna použité v obaloch majú udržateľný pôvod. V súčasnosti dodávame až 81% našich balení s certifikátom.

Zníženie uhlíkových emisií a posilnenie obnoviteľnej energie

V porovnaní so štandardom Skupiny z roku 2005 nastalo relatívne zníženie fosílnych emisií CO2 na tonu vyrobeného papiera o 22,6%. Zlepšili sme tiež využitie energie na tonu vyrobeného papiera v papierenských a lepenkových závodoch o 10% v období od roku 2005 do 2015. Používanie obnoviteľnej energie ako súčasti energetického mixu sa v rovnakom období zvýšilo z 37% na 45%.

Zníženie dopadu na vodu

Spoločnosť Smurfit Kappa sa usiluje do roku 2020 znížiť organický podiel vody (COD) vrátenej späť do prostredia z papierenských a lepenkových závodov o tretinu v porovnaním s rokom 2005. Vzhľadom na to, že sa nám podarilo dosiahnuť zníženie o 29% oproti porovnávanej hodnote, sme na najlepšej ceste dosiahnuť cieľ ešte pred rokom 2020. V období od roku 2005 až 2015 sme investovali 54 miliónov eur do budovania čističiek vody na dosiahnutie tohto cieľa a pravidelne zlepšujeme nákladovú účinnosť našich závodov v Európe a v Severnej i Južnej Amerike.

Zníženie miery ukladania odpadu na skládky

V roku 2015 si spoločnosť Smurfit Kappa stanovila nový cieľ znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky z papierenských a lepenkových závodov o 30% do roku 2020 v porovnaní s hodnotami z roku 2013, pričom doteraz dosiahla zníženie o 13,8%. Väčšinu odpadu uloženého na skládky v roku 2015 tvoril plast, drevo, kovy a iné nerecyklovateľné nečistoty dodané spolu s recyklovaným papierom, ktorý bol použitý pri výrobe papiera a lepenky. V niektorých prevádzkach existujú zacielené programy na zníženie množstva generovaného odpadu alebo programy na vytvorenie možností alternatívneho použitia.

Zapojenie našich ľudí a prispievanie do komunít

Po celosvetovom zamestnaneckom prieskume „My Voice“ z októbra 2014 sa uskutočnilo viac ako 1000 lokálnych opatrení. Okrem toho sa naprieč celou spoločnosťou uskutočnia aktivity so zameraním na komunikáciu, ohodnotenie a kariérne príležitosti. V roku 2015 sme tiež investovali viac ako 4 milióny eur do projektov lokálnych komunít v regiónoch, kde sídlia naše prevádzky.

Ak si chcete stiahnuť úplnú "Správu o udržateľnom rozvoji", kliknite sem:

 

Prinášanie obchodnej hodnoty pre zákazníkov prostredníctvom udržateľnosti je súčasťou stratégie Smurfit Kappa Open the future, ktorej cieľom je vytvoriť si príležitosti u pokrokových zákazníkov vytrvalým uplatňovaním našich skúseností, odbornosti a vynaliezavosti.

Pre viac informácií navštívte našu mikrostránku Open the future: openthefuture.info

Správa o udržateľnom rozvoji Smurfit Kappa za rok 2015 bola vypracovaná v súlade s usmerneniami Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) 4 Comprehensive level of disclosure.

Spoločnosť Smurfit Kappa predstavuje úsilie zabezpečiť udržateľný obchodný rast v 9. výročnej správe o udržateľnom rozvoji "Udržateľnosť v každom vlákne".