Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Spoločnosť Smurfit Kappa zakladá medzinárodnú nadáciu

​Skupina Smurfit Kappa ako veľká nadnárodná spoločnosť ovplyvňuje životy mnohých ľudí: nielen akcionárov, zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov, ale aj miestnych komunít, v ktorých má skupina Smurfit Kappa výsadu pôsobiť. To prináša zodpovednosť voči spoločnosti.

Skupina Smurfit Kappa uznáva túto zodpovednosť a založila nezávislú nadáciu s charitatívnym štatútom, ktorá investuje do aktivít súvisiacich so spoločenskou zodpovednosťou firiem. Táto iniciatíva tvorí doplnok k ostatným aktivitám na úrovni krajín a miestnej úrovni, kde máme rozpracovaných mnoho dlhodobých programov.

Nadácia skupiny Smurfit Kappa Group bola založená vo februáru 2011, kedy sa správna rada rozhodla prispieť celkovo sumou 3 milióny EUR v nasledujúcich troch rokoch. Bolo určené, že suma 500 000 EUR sa môže každý rok investovať do aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem. Druhá polovica sa má investovať do budúcich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem. Na konci tretieho roka skupina Smurfit Kappa vyhodnotí činnosť Nadácie a rozhodne o ďalších investíciách.


Skupina Smurfit Kappa sa zaviazala pôsobiť ako dobrý sociálny občan. Tieto hodnoty zvýrazňujú, že dobré sociálne občianstvo, ktoré sa odráža v spôsobe interakcie so zamestnancami, obchodnými partnermi a miestnymi komunitami, je dôležitým prvkom vytvárania a udržania trvalého rozvoja v budúcnosti. Mnoho spoločností skupiny Smurfit Kappa sa už angažuje v aktivitách na úrovni komunít. Nadácia vypĺňa medzeru z hľadiska možných očakávaní od spoločnosti veľkosti skupiny Smurfit Kappa a jej schopností prispievať k trvale udržateľnému rozvoju komunít na medzinárodnom základe.

Nadácia bola založená s cieľom investovať a podporovať vhodné projekty trvalo udržateľného rozvoja zavádzané miestnymi prevádzkovými jednotkami. Financovanie má smerovať hlavne na podporu miléniových cieľov OSN. Aktivity sa v prvom rade sústredia na malé znevýhodnené deti v oblastiach zdravia a výživy, základnej starostlivosti a najnižšieho stupňa vzdelávania. Cieľom Nadácie je podpora projektov, ktoré majú perspektívu stať sa v dlhodobom horizonte sebestačnými, a tak vzdelávať ľudí v praktických spôsoboch postupného prevzatia zodpovednosti za seba samých.

Brendan Tuohy, externý člen správnej rady Nadácie skupiny Smurfit Kappa, ktorý predtým pôsobil ako generálny tajomník Ministerstva komunikácií, energie a prírodných zdrojov írskej vlády, uvádza: „Založenie Nadácie je presvedčivým dôkazom, že skupina Smurfit Kappa prijala jasný záväzok voči miestnym komunitám v krajinách, v ktorých pôsobí, a ako popredná írska nadnárodná skupina uznáva dôležitú úlohu, ktorú musí prevziať na poli spoločenskej zodpovednosti firiem.“

Spoločnosť Smurfit Kappa zakladá medzinárodnú nadáciu