Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Skupina Smurfit Kappa si stanovila víziu o trvalej udržateľnosti

22. mája 2013

Skupina Smurfit Kappa uvádza svoj dlhodobý pohľad na trvalú udržateľnosť a stanovuje si ďalšie ciele v oblasti trvalej udržateľnosti až do roku 2020

Smurfit Kappa Group plc (SKG alebo „Skupina“), jeden z najväčších integrovaných výrobcov baliacich výrobkov založených na papieri s prevádzkami v Európe a oboch Amerikách, oznámila zverejnenie svojej vízie v oblasti trvalej udržateľnosti stanovujúcej ďalšie ciele pre činnosť až do roku 2020, ktorá je založená na celej škále iniciatív v oblasti trvalej udržateľnosti, ktoré Skupina už uviedla do praxe, a rozširuje ich.

Prehlásenie podrobne opisuje záväzok Skupiny voči trvalo udržateľným pracovným postupom a presvedčenie, že výnosný rast sa dá dosiahnuť poskytovaním inovatívnych obalových riešení zákazníkom a súčasným pokračovaním v minimalizácií výrobných odpadov, optimalizácii využívania zdrojov a opakovaným využívaním zdrojov recyklovaním a podporou zalesňovania prostredníctvom postupov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Skupina Smurfit Kappa si určila ciele na posilnenie trvalo udržateľných pracovných postupov v siedmych základných stavebných blokoch, ktoré zahŕňajú: certifikát spotrebiteľského reťazca, emisie CO₂, odpady, vodu, zdravie a bezpečnosť, trvalo udržateľné obstarávanie a angažovanosť v komunitách. Pre každú hlavnú oblasť boli určené podrobné ciele, ktoré sa budú plniť medzi rokmi 2013 a 2020.

Gary McGann, výkonný riaditeľ, poznamenal: „Skupina Smurfit Kappa viac ako 75 rokov vyrába inovatívne obalové riešenia z obnoviteľných a recyklovateľných materiálov. Sme presvedčení, že náš dlhodobý záväzok voči trvalej udržateľnosti je centrom budovania našej pozície ako svetového lídra v oblasti papierových obalov.

Vyhlásenie o našej vízii v oblasti trvalej udržateľnosti, ktoré bolo dnes zverejnené, je ďalším krokom na ceste, na ktorej sa sústavne snažíme zlepšiť služby pre našich zákazníkov, zamestnancov, miestne komunity, v ktorých pôsobíme, a našich akcionárov. Sme presvedčení, že hlavné ciele nášho podnikania sa dajú dosiahnuť len prostredníctvom pracovných postupov, ktoré sú založené na princípoch dlhodobého trvalo udržateľného rozvoja.“

„Sústreďujeme sa na pokračovanie rozširovania podnikania, budeme však presadzovať rozvojové príležitosti, ktoré sú komerčne aj ekonomicky príťažlivé, sociálne progresívne a trvalo udržateľné z hľadiska životného prostredia.“

Kópiu tohto prehlásenia môžete prevziať nižšie.

Výtlačok si môžete vyžiadať e-mailom na adrese: sustainability@smurfitkappa.com

Skupina Smurfit Kappa vydá šiestu Výročnú správu o trvalej udržateľnosti s náčrtom činnosti a pokroku vo vzťahu k cieľom v roku 2012 v júni 2013.

Skupina Smurfit Kappa si stanovila víziu o trvalej udržateľnosti