Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Ocenenie FSC spoločnosti Smurfit Kappa

15. marca 2013 


Rada FSC® ocenila spoločnosť Smurfit Kappa za odhodlanie zvyšovať povedomie o zodpovednom hospodárení v lesoch.

Spoločnosť Smurfit Kappa UK, ako jeden zo svetových lídrov v odvetví papierových obalov, bola ocenená za vynikajúci prínos k zvyšovaniu povedomia o zodpovednom hospodárení v lesoch na základe jej celoštátnej podpory medzinárodného dňa uvedomenia rady Forest Stewardship Council® (Rada pre hospodárenie v lesoch), FSC Friday, ktorý sa konal 28. septembra 2012.

Charles Thwaites MBE, výkonný riaditeľ FSC UK, odovzdal túto cenu v utorok 19. 2. 2013 Mike Faddenovi, oblastnému riaditeľovi Smurfit Kappa East, ktorý ju prevzal v mene spoločnosti Smurfit Kappa UK. Prítomní boli tiež Melvyn Mabbutt, generálny riaditeľ spoločnosti Smurfit Kappa Diss a David Upton, generálny riaditeľ spoločnosti Smurfit Kappa so sídlom Peterboroughu.   

Charles Thwaites, výkonný riaditeľ organizácie Forest Stewardship Council (vľavo), odovzdáva Mike Faddenu, oblastnému riaditeľovi Smurfit Kappa East, cenu FSC 2012 za vynikajúci prínos.

 

Podujatie FSC Friday je oslava svetových lesov a pomáha zvyšovať povedomie o dôležitosti zodpovedného riadenia týchto lesov, ako aj o úlohe, ktorú rada FSC v tomto procese zohráva.

Cena sa udeľuje organizáciám, ktoré prostredníctvom konkrétneho projektu alebo činnosti pracujú na podpore zodpovedného hospodárenia v lesoch vo Veľkej Británii. V roku 2011 cenu získali spoločne Svetový fond na ochranu prírody (WWF) a Kráľovská pošta, minulý rok získala uznanie za dosiahnuté úspechy spoločnosť M&S. Pochvalu za vynikajúci príspevok do systému rady FSC získala aj spoločnosť Bovis Lend Lease za certifikáciu projektu olympijskej atletickej dediny.

Rozhodnutie udeliť cenu rady FSC UK spoločnosti Smurfit Kappa bolo uznaním vzdelávacích aktivít a aktivít zvyšujúcich povedomie, ktoré spoločnosť vykonala na podujatí FSC Friday 2012, a bolo aj ocenením úspechu spoločnosti pri prístupe k miestnym komunitám a vynaliezavosti a entuziazmu pri podpore šírenia posolstva rady FSC.

Na oslavách FSC Friday sa zúčastnilo viacero prevádzok spoločnosti Smurfit Kappa, mnohé z nich spolupracujú s miestnymi školami a komunitami pri výučbe detí o význame zodpovedného hospodárenia v lesoch. Organizovali sa aj vnútropodnikové informačné semináre, ktorých cieľom bolo šíriť toto posolstvo medzi zamestnancami.

Východný región získal pochvalu najmä za činnosti, ktoré sa vykonali na pracoviskách v Diss, March a Peterborough. Charles Thwaites, výkonný riaditeľ rady Forest Stewardship Council, ktorý tiež pôsobí ako najvyšší správny úradník v grófstve Herefordshire, poznamenal: „Ročne neudeľujeme viac ako päť alebo šesť cien za vynikajúci prínos. Existuje mnoho spoločností, ktoré si cenu zaslúžia. Ceny sa však udeľujú ako uznanie za konkrétne projekty rozširujúce dobré meno rady FSC, v ktorých sa spoločnosti angažujú. Spoločnosť Smurfit Kappa je preto vo veľmi dobrej spoločnosti.

Ako organizácia sa spoliehame na spoločnosti, ktoré sú rade FSC zaviazané informovať svojich zákazníkov o význame rady FSC a následne šíriť posolstvo a vzdelávať zákazníkov. Podujatie FSC Friday je skvelý spôsob, ako to urobiť.“

Melvyn Mabbutt poznamenáva: „Zapojenie miestnych školopovinných detí do podujatia FSC Friday nielen zdôraznilo význam trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ale tiež podporilo veľkého ducha komunity. Myšlienkou vysadiť stromy ako prejav uznania tomuto dňu bolo podporiť dlhodobý vzťah s komunitou, s deťmi, ktoré sa vracajú, aby videli, ako stromy rastú. Očakávame, že táto oblasť sa v budúcnosti bude ďalej rozvíjať rozmiestňovaním búdok pre vtákov.“

 

Ocenenie FSC spoločnosti Smurfit Kappa