Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Obstarávanie

Cieľom globálneho obstarávania je vytvoriť synergické efekty v obstarávaní prostredníctvom hromadných nákupov, využívaním najlepších postupov v tendroch, hodnotením cien, prieskumom trhov a tesnou spoluprácou vo všetkých krajinách a prevádzkach v Európe a Latinskej Amerike.

Podporujeme partnerské vzťahy s dodávateľmi a vytváranie lepších podmienok, hľadanie inovatívnych riešení a zlepšenie obchodovania.

Globálne obstarávanie zaručuje zabezpečenie dodávok, bezpečnosť a zhodu s environmentálnymi požiadavkami pre všetky nakupované služby, výrobky a suroviny. K hlavným kategóriám patrí obalová lepenka, doprava, energie a CO2 a tlačové farby.

Okrem toho riadime viacero multidisciplinárnych projektov, ako sú náhradné diely a vysokozdvižné vozíky, aby sme všade v našej organizácii definovali a používali najlepšiu metodológiu.

Nesústreďujeme sa len na cenu, ale aj na faktory, ako je kvalita, dostupnosť, prispôsobenie a spokojnosť koncového používateľa. Jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere dodávateľa a prvkom hodnotenia dodávateľov sa stáva aj trvalá udržateľnosť dodávateľov.

Ľudia, ktorí pracujú v oddelení obstarávania, majú obyčajne vzdelanie v oblasti financií, obstarávania, dodávateľských reťazcov a technické vzdelanie.

Často sú k dispozícii voľné miesta pre absolventov technických a ekonomických smerov, ktorí sa môžu v oddelení obstarávania zamestnať ako nižší projektoví manažéri v medzinárodnom prostredí.

Voľné pracovné miesta

Chcete rozvíjať svoju kariéru s nami?

Prezrite si voľné pracovné miesta

Ostatné funkcie

​​

Odbyt a marketing

Budovanie cenných vzťahov so zákazníkmi. (Viac)

Výroba

Práca v prostredí s rýchlym tempom, včasné dodávky výrobkov špičkovej kvality našim zákazníkom. (Viac)

Financie
Zabezpečenie strategickej úlohy v plánovaní a príprave rozpočtu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. (Viac)

Dizajn a inovácie

Prenášanie najlepších nápadov do života. (Viac)

Podpora

Od ľudských zdrojov po informačné technológie, poskytuje podporu a rozvoj nášho globálneho tímu. (Viac)