Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Utvecklingscenter

​Vårt utvecklingscenter i Nederländerna tillhandahåller avancerad utrustning som ger oss möjlighet att testa och utvärdera varje del av förpackningens livscykel.

Vi strävar efter att förse våra kunder med hållbara förpackningslösningar genom att:

  • Minimera den direkta miljöpåverkan. Vi uppnår detta genom att optimera förpackningen genom design och innovation.
  • Minimera den indirekta miljöpåverkan. Vi uppnår detta genom att optimera förpackningens prestanda i hela leveranskedjan.

Unikt för Smurfit Kappa är att vi har utvecklat en programsvit som kallas "InnoTools". Vi tar hjälp av två av InnoTools-programmen för att skapa hållbara förpackningslösningar:

Pack Expert: Beräknar de påfrestningar och belastningar som förpackningarna kommer att utsättas för i din leveranskedja och beräknar pappens nödvändiga optimala styrka. Dessa unika data används sedan för att skapa logistisk effektivitet och besparingar och för att minska miljöpåverkan från din leveranskedja.

Paper to Box: Väljer de mest lämpliga kvaliteterna, pappersblandningarna och flute-kombinationerna som krävs för att skapa den rätta wellpappen. Resultaten inte bara säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig förpackning utan tillhandahåller även, för varje design, information om:

  • Beräkning av koldioxidavtryck (Carbon Footprint)
  • Innehåll av återvunnet och/eller nyfiber
  • Mängden avfall före och efter konsumentanvändning av förpackningen

Dessa program grundar sig på vetenskaplig kunskap om hur förpackningar beter sig fysiskt i leve-ranskedjan. Denna kunskap har erhållits genom analys av över 15 miljoner förpackningar per år.

Strategi för leveranskedjan

Vi samarbetar med våra kunder för att uppnå de mest hållbara förpackningslösningarna. Att arbeta innovativt tillsammans med kunderna för hållbarhet omfattar två viktiga aspekter.

Läs mer om leveranskedjan

Innovation

Som marknadsdrivet företag vet vi att innovation är  av strategisk vikt för att säkra och utveckla våra kunders verksamhet.

Utforska mer om innovation